Tiedote - 02.11.2016 klo 13.12

Kysely: Palvelualojen työntekijöillä huolia omasta taloudesta

Palvelualojen työntekijät kantavat huolta omasta taloudestaan ja pelkäävät työttömyyden uhkaa selviää Palvelualojen ammattiliitto PAMin tuoreesta suhdannebarometristä. Vastaajat kertovat oman taloutensa heikentyneen samaan aikaan, kun he kokevat työnantajien taloudellisen tilanteen kohentuneen voimakkaasti, erityisesti kaupan alalla.

PAMin suhdannebarometri kertoo, että yli 90 prosentilla vastaajista on huolia omasta taloudestaan. Lisäksi lähes 30 prosenttia vastaajista kokee oman taloutensa heikentyneen viimeisen kolmen kuukauden aikana. Yli 40 prosenttia vastaajista kertoo huolen oman taloutensa suhteen kasvaneen.

– Vastaajien kokemukset omasta taloudestaan ovat heikot. Tulos näkyy kaikilla PAMin suurimmilla sopimusaloilla. Vuoden takaiseen nähden osuus on hieman laskenut, mutta noussut jälleen viime kvartaaliin verrattuna. Tämä kertoo, että palvelualojen työntekijä ei edelleenkään koe omaa taloudellista tilannettaan turvallisena ja suunta on huolestuttava. Oman taloutensa huononemista kokee aiempaa useampi, kertoo PAMin ekonomisti Antti Koskela.

Vain 10 prosenttia vastaajista kokee, ettei heillä ole huolia omasta taloudestaan. Myös työttömyyden uhkaa koetaan yhä usein. Vajaa neljännes vastaajista kokee työttömyyden uhkansa kasvaneen, ja vain muutama prosentti kokee sen laskeneen.

Työ- ja elinkeinoministeriön uusimmassa työvoimakatsauksessa havaitaan palvelu- ja myyntityöntekijöiden työttömyyden hieman kasvaneen vuoden aikana.

– Kaupan alalla on nähty suuria irtisanomisia esimerkiksi Anttilan konkurssissa. Myös vähittäiskaupan osalta ja kaupan aukiolojen laajentumisen vaikutus pienten kauppojen työllisyystilanteeseen näkyy vastaustuloksissa, Koskela arvioi.

Vastanneista 37 prosenttia ei koe työttömyyden uhkaa ollenkaan.Työllisyydestään varmojen osuus on kasvanut erityisesti majoitus- ja ravintola-alalla, jossa työttömyyden uhkaa kokemattomien osuus on noussut reilusta 20 prosentista yli 30 prosenttiin.

Usko työnantajien talouteen on kohentunut. Koskela kertoo, että vuoden takaiseen tilanteeseen nähden työnantajan aseman kohentumista kokeneiden osuus on kasvanut 12 prosentista 19 prosenttiin. Erityisen voimakkaasti muutos näkyy kaupan alalla, jossa työnantajan talouden vahvistumista kokeneiden osuus on kasvanut vuodessa noin 10 prosentista noin 20 prosenttiin.

– Monella alan suurella ketjulla on vahva taloustilanne, joka näkyy vastaajien luottamuksessa työnantajansa talouteen. Toivottavaa tietenkin olisi, että kohentumista tapahtuisi myös vastaajien kokeman oman taloustilanteen arvioinnissa, Koskela toteaa.

Tiedot perustuvat PAMin teettämään kyselyyn, joka toteutettiin 3.10.–17.10.2016. Kyselyyn vastasi 283 PAMin jäsentä. Heistä 87 prosenttia oli työsuhteessa ja 7 prosenttia työttömänä. PAM julkaisee suhdannebarometrin vuosineljänneksittäin.

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat