Uutinen - 23.03.2016 klo 11.41

Uudet sopimusalatoimikunnat pääsevät heti tositoimiin

Risto Malmisaari Hämeenlinnasta kuuluu kaupan logistiikan sopimusalatoimikuntaan. Kuva: Lassi Kaaria

Risto Malmisaari Hämeenlinnasta kuuluu kaupan logistiikan sopimusalatoimikuntaan. Kuva: Lassi Kaaria

Uusilla, toimintansa aloittaneilla PAMin sopimusalatoimikunnilla on keskeinen rooli kilpailukykysopimuksen liittokohtaisessa soveltamisneuvottelussa.

Työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvotteleman kilpailukykysopimuksen mukaiset liittokohtaiset soveltamisneuvottelut käydään toukokuun loppuun mennessä. Myös PAM on päättänyt aloittaa soveltamisneuvottelut tiukoin ehdoin. Siinä on roolinsa myös uusilla sopimusalatoimikunnilla.

Liitolla on 29 sopimusalatoimikuntaa, joissa kussakin on 1-10:een jäsentä toimialan koosta riippuen. Toimikuntien jäsenet on juuri valittu. Heistä lähes kaikki, noin 90, kokoontuu parhaillaan Vantaalla koulutukseen ja järjestävään kokoukseen. Uusillekin jäsenille on selvinnyt, että he pääsevät tositoimiin jo seuraavan kahden kuukauden aikana.

Sopimusalatoimikunnat käsittelevät oman alansa työehtosopimusten muutoksia ja esittävät liiton hallitukselle soveltamisneuvottelujen mahdollisen  neuvottelutuloksen hyväksymistä tai hylkäämistä.

– Olette keskeisessä roolissa, edunvalvontajohtaja Jaana Ylitalo sanoi.

PAMin hallitus asian päättää, mutta hallitus ei ole koskaan päättänyt toisin kuin mitä yksimielinen sopimusalatoimikunta on esittänyt.


– Ison vastuun saa heti, pohti ensikertalainen Tuulia Roitto, yksi erityisteollisuuden sopimusalatoimikunnan kolmesta jäsenestä.

Kilpailukykysopimus esittelyssä

Kilpailukykysopimus kulki punaisena juonteena tiistain koulutuksessa. SAK:n ekonomisti Ilkka Kaukoranta kertasi synkät talousluvut. Lääkkeeksi Suomen tilaan on jo kokeiltu palkkamalttia, sillä vuosia on tehty maltillisia palkankorotuksia. Se ei ole auttanut, ja siksi hän kannattaa 9 kuukauden aikana synnytettyä kilpailukykysopimusta.

Sen vaihtoehto olisi hänen mukaansa vielä ikävämpi: pakkolait korvaavia toimia, mahdollisesti arvonlisäverotuksen nosto sekä muun muassa työelämän heikennysten läpivienti laeilla.

– En suosittele, että vain toivotaan, että tilanne paranee, Kaukoranta totesi.

Kaukoranta sanoi mieltävänsä Suomen tilanteen kriisiksi nimenomaan siksi, että työttömyys on niin paha. Työttömyysaste on 9,4 prosenttia.

Kilpailukykysopimus siirtäisi maksuja työnantajilta palkansaajille. Kaukorannan mukaan on vahvaa näyttöä, että työvoimakustannusten alentaminen parantaa yritysten edellytyksiä työllistää. Arvioijasta riippuen sopimuksen on arveltu lisäävään 35 000- 42 000 työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä.

Paikallinen sopiminen liitoilla

SAK:n työehtoasioiden päällikkö Annika Rönni-Sällinen nosti kilpailukykysopimuksen suurimmaksi hyödyksi sen, että siinä tavoite paikallisen sopimisen edistämisestä saatiin pidettyä liittojen ja sopimusalojen omissa käsissä, eikä paikallista sopimista ajeta laeilla. Vaarana kun olisi ollut yleissitovien työehtosopimusten rei'íttäminen niin, että työehtosopimusten merkitys olisi vähentynyt.

Lidlin logistiikan pääluottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu Risto Malmisaari kuuluu kaupan logistiikan sopimusalatoimikuntaan.

– Paikallisen sopimisen ei tarvitse olla mikään peikko, Malmisaari sanoo kokoustauolla.

Ehtona on, että luottamus toimii osapuolten välillä. Lidlin varastoissa luottamusta on hänen mukaansa edistänyt se, että irtisanomisia ja lomautuksia ei ole ollut.

Painotus sopimusneuvotteluissa

Sokos Hotelli Vantaalla kuultiin, että sopimusalatoimikuntien tehtävä sopimusneuvottelussa on käsitellä alakohtaisia neuvottelutavoitteita, muodostaa yhteinen alakohtainen näkemys ottaen huomioon erikokoiset työpaikat, erilaiset työtehtävät ja työsuhteet. Lisäksi tehtävänä on tukea varsinaisia neuvottelijoita.

– Vaikeinta sopimusalatoimikuntien työssä on, että siellä joutuu tekemään hirveästi valintoja, SAK:sta pian PAMiin palaava Rönni-Sällinen sanoi.

Vaikeaa punnintaa käydään esimerkiksi silloin, jos päätetään ottaa vastaan joku heikennys, jos sillä saa jotain tärkeää vastineeksi.

//Nimi korjattu.

 

 

Teksti: Marja Ikkala

 

Uusimmat

Suosituimmat