Uutinen - 15.10.2015 klo 11.20

Hiusalalle uusi työehtosopimus

Oleellisimmat tekstimuutokset tehtiin provisiopalkkauksen vähimmäispalkkaan, jossa ei enää huomioida työssäolovuosia, vaan se on kaikilla samantasoinen. Palkkoja korotetaan 1.2.2016 alkaen.

Suomen Hiusyrittäjien hallitus on 12.10.2015 hyväksynyt kesäkuussa saavutetun neuvottelutuloksen. Palvelualojen ammattiliitto PAMin hallitus on hyväksynyt neuvottelutuloksen 22.9. pidetyssä kokouksessa.

Sopimuskausi koostuu kahdesta sopimusjaksosta. Ensimmäinen sopimusjakso on 1.6.2015 - 31.10.2016. Toinen sopimusjakso on 1.11.2016 – 30.4.2017.

Tekstimuutokset tulivat voimaan 1.10.2015 alkaen. Oleellisimmat muutokset tehtiin provisiopalkkauksen vähimmäispalkkaan, jossa ei enää huomioida työssäolovuosia, vaan se on kaikilla samantasoinen (pk-seutu 1650 € , I pkl 1589 ja II pkl 1522 €).

Keskituntiansion käyttämistä palkallisen koulutuksen ajalta maksettavan palkan perusteena luovuttiin, samoin luovuttiin oikeudesta saada palkallista vapaata lähiomaisen kuolemasta ja hautajaisista johtuvien järjestelyjen vuoksi. Jatkossa tällaista vapaata on oikeus saada palkattomana.

Työsuojelun näkökulmasta korostetaan vapaapäivien antamista mahdollisimman usein kahden perättäisen vapaan yhdistelminä, alan työtehtäviin tarkoitettujen suojavälineiden käyttöä sekä työterveyshuollon järjestämistä.

Työehtosopimuksella sovittiin myös työmatkoista johtuvien matkakustannusten korvaamisesta.

Palkkoja korotetaan 1.2.2016 alkaen yleistä linjaa vastaavasti 16 € / kk, toisen jakson palkankorotuksista sovitaan 31.10.2016 mennessä.

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat