Jäsenmaksutiedot verottajalle

Ammattiliiton velvollisuus on toimittaa veroviranomaisille liiton jäsenten jäsenmaksutiedot.

Jäsentemme verotietojen oikeellisuuden johdosta on ensiarvoisen tärkeää, että työnantajat ovat toimittaneet kaikki edellisen vuoden jäsenkohtaiset selvitykset liitolle viimeistään 31.1. mennessä, sekä tilittäneet kaikki edelliseen vuoteen kohdistuvat jäsenmaksut liittoon ajallaan.

Selvitykset toimitettava tammikuun loppuun mennessä

Niiden työnantajien, jotka käyttävät jäsenkohtaisia viitenumeroita, ei pidä toimittaa erillisiä selvityksiä maksamistaan jäsenkohtaisista jäsenmaksuista.