Jäsenmaksuperinnän aloitus 

Perintäsopimus on valtakirja, jolla työntekijä valtuuttaa työnantajan pidättämään jäsenmaksut palkasta. Jäsenmaksujen perintäsopimus on täytettävä, ja toimitettava liittoon käsiteltäväksi aina ennen perinnän aloittamista. Jäsenmaksujen perinnän aloituspäiväksi merkitään palkkakauden alkupäivä, ei palkanmaksupäivä.

Perinnän keskeytyksestä ja päättymisestä tulee ilmoittaa liittoon. Ilmoituksen voi tehdä sähköisesti perinnän keskeytys- / päättymisilmoituslomakkeella.

Kun työntekijä on jo PAMin jäsen

Mikäli työntekijä on jo liiton jäsen, voidaan perintä aloittaa työnantajan allekirjoituspäivään nähden kuluvan tai seuraavan palkanmaksukauden alusta.Perintä on usein selkeintä aloittaa seuraavan palkkakauden alusta.

Kun työntekijä ei ole vielä PAMin jäsen

Sääntöjen mukaan jäsen hyväksytään liiton ja työttömyyskassan jäseneksi aikaisintaan siitä päivästä kun liittymislomake on saapunut liittoon. Jäsenellä on mahdollisuus maksaa itse liittymispäivän ja työnantajaperinnän välinen aika.

Liittymislomakkeen voi täyttää jäsenen kanssa tästä, jolloin uuden jäsenen liittymispäiväksi tulee tämä päivä. Samalla jäsen voi valtuuttaa PAMin toimittamaan perintäsopimuksen suoraan työnantajalle.