Jäsenmaksujen tilitys

Jäsenmaksut tilitetään liiton tilille seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä. Jäsenmaksujen tilityksessä tulee aina käyttää sen kuukauden viitettä johon palkka kohdistuu riippumatta siitä, milloin palkka maksetaan jäsenelle. Jos palkka maksetaan jäsenelle useammin kuin kerran kuukaudessa, käytetään kaikissa samaan kuukauteen/palkkakauteen kohdistuvissa tilityksissä samaa viitettä.

Viitelistat lähetetään palkanlaskentaan tammikuun alussa. Perinnän alkaessa kesken vuotta, lähetetään viitteet palkanlaskentaan kuukauden kuluessa perintäsopimuksen liittoon saapumispäivästä.

Tilitystapoja on kaksi

  • Jäsenkohtaisilla viitenumeroilla tilitetään jäsenmaksut jäsenkohtaisesti, erillistä selvitysluetteloa ei pidä lähettää liittoon.
  • Yrityskohtaisilla viitenumeroilla tilitetään koko yrityksen jäsenmaksut kerralla kuukausittain. Selvitykset jäsenmaksuista toimitetaan liittoon kuukausittain tai neljännesvuosittain.

Tilitystavan muutos

Mikäli haluat vaihtaa tilitystapaa tai teillä on tilityksistä kysyttävää, ota yhteyttä liiton jäsenrekisteriin tatilitykset@pam.fi