Jäsenmaksut palkanmaksun keskeytyessä tai päättyessä

Jäsen on vapautettu jäsenmaksujen maksamisesta aina silloin kun palkanmaksu keskeytyy esim. perhevapaan, opiskelun tai sairausloman vuoksi. Jäsenmaksuperinnän päättymisestä on tehtävä ilmoitus liittoon, jotta tiedämme, ettei työnantajalta odoteta tilityksiä. Ilmoituksen liittoon voi tehdä alla olevalla lomakkeella.

Työnantajaperinnän keskeytys-/päättymisilmoituslomake