Tulosta

Erimielisyys­tapaukset

PAM käsittelee vuosittain noin 1500 jäsenten erimielisyystapausta. Täältä löydät avoimet erimielisyystapaukset, avoimet oikeustapaukset ja päättyneet oikeustapaukset.

Valitse haluamasi erimielisyystyyppi yllä olevasta pudotusvalikosta. Voit suodattaa listaa sarakkeiden otsikoiden perusteella, esim. asian tai yrityksen toimialan mukaan.

  Asia
 • A-Ö
 • Ö-A
 • Poista suodatin
 • Palkkasaatava
 • Rajariita
 • Rikosasia
 • Työnantajan korvausvaatimus
 • Työrauha
 • Työsuhde
 • Työyhteisö ja työsuojelu
  Jäsenen ammatti
 • A-Ö
 • Ö-A
  Yrityksen toimiala
 • A-Ö
 • Ö-A
 • Poista suodatin
 • Apteekki
 • Erityisala
 • Henkilöstöpalveluala
 • Hius- ja kauneudenhoitoala
 • Kaupan ala
 • Kiinteistöpalveluala
 • Matkailu- ja ravintola-ala
 • Muu toimiala
 • Puhelinpalveluala
 • Turvallisuusala
  Yrityksen sijainti
 • A-Ö
 • Ö-A
 • Poista suodatin
 • Etelä-Savo
 • Etelä-Pohjanmaa
 • Häme
 • Kaakkois-Suomi
 • Kainuu
 • Keski-Suomi
 • Lappi
 • Pirkanmaa
 • Pohjanmaa
 • Pohjois-Karjala
 • Pohjois-Pohjanmaa
 • Pohjois-Savo
 • Satakunta
 • Uusimaa
 • Varsinais-Suomi
  Yrityksen koko
 • A-Ö
 • Ö-A
 • Poista suodatin
 • 1-15 henkilöä
 • 16-39 henkilöä
 • 40-99 henkilöä
 • 100-200 henkilöä
 • 201-500 henkilöä
 • 501-1000 henkilöä
 • 1001-2000 henkilöä
 • Yli 2000 henkilöä
  Lisätietoja
 • A-Ö
 • Ö-A
Asia   Jäsenen ammatti   Yrityksen toimiala   Yrityksen sijainti   Yrityksen koko   Kuvaus Lopputulos Lisätietoja  
cleaner Kiinteistö- ja siivous 1000-
Näytä kuvaus

Työsuhde irtisanottu työntekijästä johtuvasta syystä.

vartija Muut Ei tiedossa
Näytä kuvaus

siirto työtehtävissä

huoltamotyöntekijä Muut 10-19
Näytä kuvaus

Alipalkka

kokki Muut 500-999
Näytä kuvaus

työsuhde purettu

siivooja 10-19
Näytä kuvaus

Palkkasaatavia ja sopimustunnit ei täyty

siivooja 10-19
Näytä kuvaus

Sopimustunnit ei täyty ja ylitöitä ei ole maksettu

myyjä / muotineuvoja Kauppa 1000-
Näytä kuvaus

Työtunnit tiputettu vaikka samalle osastolle tullut toinen työntekijä

tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 500-999
Näytä kuvaus

Tehty koeaika purku

rakennussiivous 5-9
Näytä kuvaus

irtisanottu Tuta syillä

astijahuoltaja Majoitus- ja ravitsemus 1000-
Näytä kuvaus

yt: t käymättä työtehtäviä muutettu

myyjä 0-4
Näytä kuvaus

Palkankorotukset saamatta ja lomakorvaus maksettu pienemmällä prosentilla

varastotyöntekijä Muut 50-99
Näytä kuvaus

Työnantaja ei suostu tarkistamaan sopimustunteja

Optinen Myyjä Kauppa 250-499
Vuoropäällikkö Muut 20-49
Siistijä Kiinteistö- ja siivous 1000-
Kauppa 500-999
Kahvilatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Siistijä Kiinteistö- ja siivous 1000-
Ilmastointiasentaja
Parturi Erityisalat 20-49
Kokki Kauppa Ei tiedossa
Puualan tehtävät, myyntityö Kauppa 0-4
Näytä kuvaus

Alipalkka

ajoneuvoasentaja Kauppa 5-9
Kiinteistönhoitaja 0-4
Kioskimyyjä Kauppa 0-4
tarjoilija Kauppa 5-9
Henkilökohtainen johtavassa asemassa oleva henkilö Kauppa 0-4
tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Työsuhde irtisanottu kahden varoituksen jälkeen. Työntekijä kiistää varoitukset.

asentaja Muut 5-9
myyjä Kauppa 1000-
siivooja Kiinteistö- ja siivous 10-19
Pizzeriatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Näytä kuvaus

Koeaikapurku sairauden vuoksi.

Kauppa 20-49
Näytä kuvaus

TUTA syillä irtisanottu, mutta palkattu lisää työvoimaa.

Kauppa 20-49
Näytä kuvaus

TUTA syillä irtisanottu, mutta palkattu lisää työvoimaa.

Pizzeria työntekijä Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Työntekijän oikeus päättää työsuhde työnantajasta johtuvasta syystä.

Majoitus- ja ravitsemus 20-49
Näytä kuvaus

Työntekijän työasuhde päätetty työntenijästä johtuvista syistä. Tutkitaan päättämisen perusteita.

Kauppa 0-4
Näytä kuvaus

Työsuhde päättynyt koajalla. Todennäköinen syy työsuhteen päättämiselle on tosiasiassa raskaus.

Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 20-49
housekeeper Muut 250-499
Näytä kuvaus

Työntekijän työsuhde irtisanottu kirjallisten varoitusten jälkeen.

Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palveluohjaaja Kiinteistö- ja siivous 1000-
Marketpäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Näytä kuvaus

Työntekijän työsuhde on purettu koeajalla epäselvin perustein sekä tehty lopputilistä vähennys, jota ei olisi pitänyt tehdä.

Majoitus- ja ravitsemus 1000-
Kauppa 50-99
myyjä Kauppa 250-499
Näytä kuvaus

Työntekijän koeaikapurku muutettu irtisanomiseksi henkilökohtaisista syistä

Siivooja Muut 250-499
Näytä kuvaus

Työntekijä oli merkinnyt vuosilomansa väärin järjestelmään. Työnantaja edustaja oli kuitenkin käynyt hyväksymässä työntekijän loman. Työnantaja oli irtisanonut työntekijän työsuhteen aiheettoman poissaolon perusteella.

kokki Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Näytä kuvaus

Työajan tasoittuminen lomautuksen yhteydessä. Uusien työntekijöiden palkkaaminen, vaikka lomautuksia.

Kiinteistö- ja siivous 1000-
Näytä kuvaus

Työnantaja pitää työntekijän työsuhdetta purkautuneena.

ravintolatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

Sairasajanpalkka suorittamatta, sekä mahdollinen alipalkkaus.

Kiinteistönhoitaja Kiinteistö- ja siivous 100-249
Näytä kuvaus

Henkilökohtaisilla syillä irtisanottu, varoitus perusteiden selvittäminen.

Vartija Kiinteistö- ja siivous 100-249
Näytä kuvaus

Työsuhteen irtisanominen tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä

myyjä Kauppa 1000-
Näytä kuvaus

Epäasiallinen kohtelu tapaturman jälkeen

Palveluohjaaja Kiinteistö- ja siivous 0-4
Näytä kuvaus

Lomapalkka ja -raha suorittamatta

Vuoropäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Näytä kuvaus

Yritys lopettanut toiminnan ja palkanmaksu joulukuulta ja irtisanomisaika suorittamatta

Operation manager Majoitus- ja ravitsemus 10-19
baaritarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 10-19
huoltomies Kiinteistö- ja siivous 5-9
Näytä kuvaus

Pitämättömät vuosilomat,kun maksettu aina lomakorvausta, jokaisen palkanmaksun yhteydessä.

kiinteistönhoito Muut 1000-
Näytä kuvaus

Työsuhteen irtisanominen perustettomasti.

autonkuljettaja Muut
Näytä kuvaus

Työsuhteen olemassa olo ja tapaturmakorvaus

Security Expert Kiinteistö- ja siivous 50-99
Näytä kuvaus

Irtisanominen alisuoriutumisen johdosta

Muut 50-99
Talous- ja myyntiassistentti Erityisalat 20-49
myyjä Kauppa 1000-
Kauppa 5-9
Näytä kuvaus

Työnantaja on työsuhteen alusta saakka käyttänyt väärää palkkaryhmää ja tätä kautta on muodostunut alipalkkaus.

varastotyöntekijä Muut 50-99
Näytä kuvaus

Työsuhteen ehtojen muuttaminen ja työsuojelu-asiat

Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Koeaikapurku

Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Näytä kuvaus

Työnantaja jättää palkan osia ja korvauksia maksamatta.

myyjä Kauppa Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Omille osa-aikaisille ei tarjota lisätunteja

Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Näytä kuvaus

Työntekijälle tarjottujen työtuntien määrää laskettu siitä tasosta, jolle se oli vakiintunut. Työntekijän oman selvityksen mukaan ei ole maksettu sairasajan palkkaa, iltalisiä, sunnuntaikorvauksia, vv-korvauksia. Palkka ollut 1.1.2019 asti alle taulukon. TT:n mukaan ei ole saanut pitää lomiaan. Myöskään työtodistus ei täytä työsopimuslain vaatimuksia aj on epäasiallinen. TT:n selvityksen mukaan työskentelyolosuhteet eivät ole olleet asiallisia. TT:lle on huudettu ja käyttäydytty muutoinkin epäasiallsesti. TT näkemyksen mukaan hänellä oli oikeus päättää työsuhteensa noudattamatta irtisanomisaikaa TA:n epäasiallisen käytöksen ja sopimusloukkauksien vuoksi.

Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Näytä kuvaus

Työntekijälle on maksettu alipalkkaa. Ei ole maksettu iltalisää, sunnuntaikorvauksia eikä vv-korvauksia. TA käyttäytynut myös epäasiasiallisesti ja rikottu työsuojelumääräyksiä muun muassa pakottamalla työskentelemään sairaana. TT ei ole myöskään saanut pitää vuosilomaa. TA myös vähensi TT:n tunteja vakiintuneesta tasosta. TT on kertomansa mukaan sairastunut masennukseen työnantajan hyväksikäytön ja epäasiallisen käytöksen seurauksena. TT:n näkökulman mukaan hän joutui irtisanoutumaan työstä noudattamatta irtisanomisaikaa kaikkien epäkohtien ja TA:n epäasiallisen käytöksen vuoksi. Työtodistus ei ole myöskään asiallinen.

Kiinteistö- ja siivous 1000-
Näytä kuvaus

Sovitun vuorotteluvapaan peruminen työnantajan puolelta

Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Näytä kuvaus

Työsuhteen päättyminen, irtisanomisajan palkka, lomakorvaukset

Kotivaustaja,siivooja Muut 0-4
Näytä kuvaus

Irtisanottu varoituksen antamisen jälkeen. Työnantajan mukaan työntekijä on käyttänyt käytössään oleva autoa omiin ajoihinsa. Lisäksi työnantajan mukaan työntekijä on jättänyt noudattamatta työnantajan antamia määräyksiä ja ohjeita.

Ruokailupalvelutyöntekijä Kiinteistö- ja siivous 1000-
Näytä kuvaus

koeaikapurku

ripsimuotoilija, kampaaja, kosmetologi,
Näytä kuvaus

Työsuhteen ehtojen muuttaminen

Kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Kokki Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Ompelija Kauppa 250-499
Näytä kuvaus

Työsopimuksen päivittäminen tehtyjä tunteja vastaavaksi

Ompelija Kauppa 250-499
Näytä kuvaus

Työsopimuksen päivittäminen tehtyjä tunteja vastaavaksi

Myyjä Kauppa 250-499
Näytä kuvaus

Työsopimuksen päivittäminen tehtyjä tunteja vastaavaksi

Myyjä Kauppa 250-499
Näytä kuvaus

Työsopimuksen päivittäminen tehtyjä tunteja vastaavaksi

Kokki/asiakaspalvelija Muut 20-49
Konsulentti
Näytä kuvaus

Kokonaan perutut työvuorot

Myyjä Kauppa Ei tiedossa
Myyntialuevastaava/myyjä/käyttötavaraosaston2 Kauppa 1000-
Näytä kuvaus

Palkkaryhmän ja vastuulisä

Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Muut 100-249
Näytä kuvaus

Erimielisyysmuisto koskien palkkausta

vuoropäällikkö Kauppa 250-499
Näytä kuvaus

Työsuhde päätetty varoitukseen vedoten

siistijä Kiinteistö- ja siivous 50-99
Näytä kuvaus

Ylityöt maksamatta, koeaikapurku

Kauppa 20-49
myyjä Kauppa 1000-
Näytä kuvaus

Työtuntien vähentäminen. Uusia työntekijöitä palkattu

ravintolatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Työntekijän työsuhde irtisanottu varoituksiin vedoten. Työntekijän mukaan varoituksia ei ole.

Kahvilatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Näytä kuvaus

Lisätyön tarjoamisvelvollisuuden noudattamatta jättäminen

Graphic Designer 20-49
Näytä kuvaus

Työsuhteen perusteeton päättäminen

Myyntineuvottelija Erityisalat 100-249
Parturi-kampaaja Kauppa 1000-
Näytä kuvaus

Työkokemusvuosien laskenta palkkaukseen

kerroshoitaja,vastaanottovirkailija Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Näytä kuvaus

työnantaja luvannut enemmän tuntej kuin antanut

toimistott Muut 0-4
siivooja Muut 20-49