Tulosta

Erimielisyys­tapaukset

PAM käsittelee vuosittain noin 1500 jäsenten erimielisyystapausta. Täältä löydät avoimet erimielisyystapaukset, avoimet oikeustapaukset ja päättyneet oikeustapaukset.

Valitse haluamasi erimielisyystyyppi yllä olevasta pudotusvalikosta. Voit suodattaa listaa sarakkeiden otsikoiden perusteella, esim. asian tai yrityksen toimialan mukaan.

  Asia
 • A-Ö
 • Ö-A
 • Poista suodatin
 • Palkkasaatava
 • Rajariita
 • Rikosasia
 • Työnantajan korvausvaatimus
 • Työrauha
 • Työsuhde
 • Työyhteisö ja työsuojelu
  Jäsenen ammatti
 • A-Ö
 • Ö-A
  Yrityksen toimiala
 • A-Ö
 • Ö-A
 • Poista suodatin
 • Apteekki
 • Erityisala
 • Henkilöstöpalveluala
 • Hius- ja kauneudenhoitoala
 • Kaupan ala
 • Kiinteistöpalveluala
 • Matkailu- ja ravintola-ala
 • Muu toimiala
 • Puhelinpalveluala
 • Turvallisuusala
  Yrityksen sijainti
 • A-Ö
 • Ö-A
 • Poista suodatin
 • Etelä-Savo
 • Etelä-Pohjanmaa
 • Häme
 • Kaakkois-Suomi
 • Kainuu
 • Keski-Suomi
 • Lappi
 • Pirkanmaa
 • Pohjanmaa
 • Pohjois-Karjala
 • Pohjois-Pohjanmaa
 • Pohjois-Savo
 • Satakunta
 • Uusimaa
 • Varsinais-Suomi
  Yrityksen koko
 • A-Ö
 • Ö-A
 • Poista suodatin
 • 1-15 henkilöä
 • 16-39 henkilöä
 • 40-99 henkilöä
 • 100-200 henkilöä
 • 201-500 henkilöä
 • 501-1000 henkilöä
 • 1001-2000 henkilöä
 • Yli 2000 henkilöä
  Lisätietoja
 • A-Ö
 • Ö-A
Asia   Jäsenen ammatti   Yrityksen toimiala   Yrityksen sijainti   Yrityksen koko   Kuvaus Lopputulos Lisätietoja  
Palkkasaatava Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Näytä kuvaus

Palkkaepäselvyyksiä lopputilin kanssa. Lisäksi lomautusilmoitusaika ei ole toteutunut eikä työsopimuksen mukainen työaika.

Näytä lopputulos

sovittu

Palkkasaatava VARTIJA PAMin muut Ei tiedossa
Näytä kuvaus

TSL 5L 5§ Työnantajan velvollisuus tarjota työtä osa-aikaiselle työntekijälle.Työntekijä vaatii takautuvaa korvausta ansionmenetyksestä ja maksamatta jääneestä sairasajan palkasta.

Näytä lopputulos

7.12.2016 hävitty Itä-Suomen hovioikeudessa. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomion lopputulosta. 9.11.2018 KKO ei myöntänyt valituslupaa. Hovin tuomio jäi pysyväksi.

Palkkasaatava liikennemyymälätyöntekijä Kauppa 5-9
Näytä kuvaus

Työnantaja ei ole tarjonnut lisätöitä työsopimuslain 2 luku 5 § mukaisesti.

Näytä lopputulos

12.10.2018 korkein oikeus myöntänyt valituslupaa, Itä-Suomen hovioikeuden tuomio jäi pysyväksi.

Palkkasaatava Kiinteistöhoitaja Kiinteistö- ja siivous 5-9
Näytä kuvaus

Alipalkkaus.

Näytä lopputulos

palkkaturva maksanut

Palkkasaatava vihertyöntekijä Kiinteistö- ja siivous Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Palkan yleiskorotus ja kertaerä maksamatta.

Näytä lopputulos

Osavoitto.

Palkkasaatava siivooja Kiinteistö- ja siivous 5-9
Näytä kuvaus

lomapalkka, lomaraha, lomakorvaus puuttuvat palkat.

Näytä lopputulos

Päätös vahvistetusta sovinnosta. Vastapuoli maksaa jäsenelle 5000,- euroa.

Palkkasaatava ravintolatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Työpaikkakiusaaminen ja työsuhteen perusteeton päättäminen.

Näytä lopputulos

20.6.2018 voitettu käräjäoikeudessa työsuhteen irtisanomisasia. 18.9.2018 Itä-Suomen hovioikeus ei antanut yhtiölle jatkokäsittelylupaa. Käräjäoikeuden tuomio jäi pysyväksi.

Palkkasaatava keittiömestari Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

työnantaja on maksanut vain peruspalkkaa

Näytä lopputulos

Sovittiin käräjäoikeudessa 12.12.2018. Kanne peruttu.

Palkkasaatava myyjä Kauppa 250-499
Näytä kuvaus

TA ei maksa toista perättäistä sairasajan palkkaa lääkärinlausunnon koodilla F43.0 (akuutti stressireaktio).

Näytä lopputulos

Asia päättynyt

Palkkasaatava Hälytyskeskuspäivystäjä PAMin muut Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Päivävuorossa (ma-pe) työtätekeville maksetaan peruspalkkaan suurempia lisiä vs. vuorotyöntekät.

Näytä lopputulos

21.2.2019 KKO ei myöntänyt valituslupaa joten 12.6.2018 annettu Helsingin hovioikeuden tuomio pysyy.

Palkkasaatava Hälytyskeskuspäivystäjä PAMin muut Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Päivävuorossa (ma-pe) työtätekeville maksetaan peruspalkkaan suurempia lisiä vs. vuorotyöntekät.

Näytä lopputulos

21.2.2019 KKO ei myöntänyt valituslupaa joten 12.6.2018 annettu hovioikeuden tuomio pysyy.

Palkkasaatava Vartija PAMin muut Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Päivävuorossa (ma-pe) työtätekeville maksetaan peruspalkkaan suurempia lisiä vs. vuorotyöntekät.

Näytä lopputulos

21.2.2019 KKO ei myöntänyt valituslupaa joten 12.6.2018 annettu hovioikeuden tuomio pysyy.

Palkkasaatava Hälytyskeskuspäivystäjä PAMin muut Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Päivävuorossa (ma-pe) työtätekeville maksetaan peruspalkkaan suurempia lisiä vs. vuorotyöntekät.

Näytä lopputulos

21.2.2019 KKO ei myöntänyt valituslupaa joten 12.6.2018 annettu hovioikeuden tuomio pysyy.

Palkkasaatava Hälytyskeskuspäivystäjä PAMin muut Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Päivävuorossa (ma-pe) työtätekeville maksetaan peruspalkkaan suurempia lisiä vs. vuorotyöntekät.

Näytä lopputulos

21.2.2019 KKO ei myöntänyt valituslupaa joten 12.6.2018 annettu hovioikeuden tuomio pysyy.

Palkkasaatava Vartija PAMin muut Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Päivävuorossa (ma-pe) työtätekeville maksetaan peruspalkkaan suurempia lisiä vs. vuorotyöntekät.

Näytä lopputulos

21.2.2019 KKO ei myöntänyt valituslupaa joten 12.6.2018 annettu hovioikeuden tuomio pysyy.

Palkkasaatava tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Näytä lopputulos

käräjäoikeus tuomitsi työnantajan maksamaan jäsenelle palkkasaatavat.

Palkkasaatava Kosmetologi Erityisalat 5-9
Näytä kuvaus

Jäsen tehnyt itse palkkaturvahakemuksen. Kela on maksanut äitiysrahan kokonaisuudessaan työnantajalle, mutta jäsenelle ei oltu kaikkia näistä maksettu. Palkkaturvassa hylätty nämä saatavat hiusalan TES-kirjauksen perusteella. Lisäksi osa lomakorvauksista hylätty, koska haettu saatava ylittänyt 15 200 €. Päätöksessä olevan muutoksenhakuohjeen perusteella muutosta voidaan hakea tekemällä kanne valtiota vastaan. Konkurssi rauennut varojen puutteeseen 1.12.2016.

Näytä lopputulos

Uudenmaan ELY-keskus maksoi palkkaturvana työntekijän saatavat.

Palkkasaatava tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Näytä kuvaus

Maksamaton lomakorvaus työntekijälle.

Näytä lopputulos

palkkaturva maksoi lomapalkan, koska yritys maksukyvytön.

Palkkasaatava asiakasryhmien ja asiakkaiden ohjaus Muut 0-4
Näytä lopputulos

Jäsen voittanut asiansa: työnantaja maksoi puuttuvat lomakorvaukset ja odotusajan palkan

Palkkasaatava tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Näytä kuvaus

Alipalkkaus, työsyrjintä

Näytä lopputulos

Palkkasaatavista päästy sopimukseen työnantajan kanssa.

Palkkasaatava Kotiavustaja Lappi 0-4
Näytä kuvaus

Sairausajanpalkkoja puuttuu + muita palkkoja yht. 79 tuntia. Lisäksi näistä lomakorvaus 9%. Puhelinrahaa 20 euroa(arvioitu)

Näytä lopputulos

asia sovittu.

Palkkasaatava Kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Työsopimus on kokoaikaisen sopimus, mutta tunnit eivät ole täyttyneet.

Näytä lopputulos

palkkaturva maksoi.

Palkkasaatava Kokki Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Näytä kuvaus

Ongelmia ylitöiden maksusta

Näytä lopputulos

Asia sovittu tuomioistuinsovittelussa.

Palkkasaatava siivooja Kiinteistö- ja siivous 0-4
Näytä kuvaus

Palkkoja suorittamatta työsuhteen ajalta.

Näytä lopputulos

asia sovittu.

Palkkasaatava ravintolatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

ylityöt maksamatta

Näytä lopputulos

asia sovittu.

Palkkasaatava Kiinteistö- ja siivous 10-19
Näytä lopputulos

ASIA SOVITTU.

Palkkasaatava Kiinteistö- ja siivous 10-19
Näytä lopputulos

ASIA SOVITTU.

Palkkasaatava Kiinteistö- ja siivous 10-19
Näytä lopputulos

ASIA SOVITTU.

Palkkasaatava kokki 10-19
Näytä kuvaus

Palkkasaatavat

Näytä lopputulos

palkkaturva maksoi.

Palkkasaatava Sähkömies
Näytä lopputulos

Kanne peruutettu.

Palkkasaatava Kioskimyyjä (Lyytissä 8/2018)
Näytä kuvaus

Palkkasaatavia

Näytä lopputulos

Työnantaja maksoi palkkasaatavat korkoineen.

Palkkasaatava Muut 0-4
Näytä kuvaus

Lomakorvaus työsuhteen päättyessä maksamatta.

Näytä lopputulos

Jäsen voittanut asiansa kokonaisuudesssaan tuomioistuimessa. Työnantajan maksukyvyttömyyden vuoksi työntekijälle tuomitut saatavat maksetaan hänelle palkkkaturvan kautta.

Palkkasaatava Siivooja 0-4
Näytä kuvaus

Alipalkka

Näytä lopputulos

Sovitteluistunnossa päästy sovintoon.

Rikosasia Myyjä
Näytä kuvaus

Törkeä ryöstö, vaatimusten esittämien käräjäoikeuteen

Näytä lopputulos

Rikosasia voitettiin käräjäoikeudessa.

Työrauha Kasinopelinhoitajat
Näytä lopputulos

Hävitty työtuomioistuimessa.

Työsuhde Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 50-99
Näytä kuvaus

Irtisanomisperusteen tarkastus.

Näytä lopputulos

asia hävitty käräjäoikeudessa.

Työsuhde Kauppa Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Työsuhde purettu TSL 7 luku 2§:n perusteella. Lausunto TE-toimistolle.

Näytä lopputulos

Voitto, jäsenelle rahat palkkaturvasta yhtiön maksukyvyttömyyden vuoksi

Työsuhde KOKKI, KASSA-TARJOILIJA, BAARIMESTARI Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

Erimielisyytenä työsuhteen irtisanominen ja lomaltapaluuraha-saatavat koko työsuhteen ajalta.Epäily työnantajan syyllistymisestä kunnianloukkaukseen.

Näytä lopputulos

Voitto käräjäoikeudessa 18/18681 (L 17/34267)

Työsuhde myyjä Kauppa Ei tiedossa
Näytä kuvaus

työaika

Näytä lopputulos

Hakemus hyväksytty palkkaturvassa.

Työsuhde Cleaner Kiinteistö- ja siivous 1000-
Näytä kuvaus

Työsuhteen purku

Näytä lopputulos

Korkeimmasta oikeudesta tarkistetun tiedon mukaan kaikkien viiden henkilön osalta valituslupapäätökset ovat olleet kielteisiä. Pohjanmaan käräjäoikeuden antamat tuomiot jäävät lainvoimaisiksi.

Työsuhde Cleaner Kiinteistö- ja siivous 1000-
Näytä kuvaus

Työsuhteen purku

Näytä lopputulos

Korkeimmasta oikeudesta tarkistetun tiedon mukaan kaikkien viiden henkilön osalta valituslupapäätökset ovat olleet kielteisiä. Pohjanmaan käräjäoikeuden antamat tuomiot jäävät lainvoimaisiksi.

Työsuhde Cleaner Kiinteistö- ja siivous 1000-
Näytä kuvaus

Työsuhteen purku

Näytä lopputulos

Korkeimmasta oikeudesta tarkistetun tiedon mukaan kaikkien viiden henkilön osalta valituslupapäätökset ovat olleet kielteisiä. Pohjanmaan käräjäoikeuden antamat tuomiot jäävät lainvoimaisiksi.

Työsuhde Cleaner Kiinteistö- ja siivous 1000-
Näytä kuvaus

Työsuhteen purku

Näytä lopputulos

Korkeimmasta oikeudesta tarkistetun tiedon mukaan kaikkien viiden henkilön osalta valituslupapäätökset ovat olleet kielteisiä. Pohjanmaan käräjäoikeuden antamat tuomiot jäävät lainvoimaisiksi.

Työsuhde Cleaner Kiinteistö- ja siivous 1000-
Näytä kuvaus

Työsuhteen purku

Näytä lopputulos

Korkeimmasta oikeudesta tarkistetun tiedon mukaan kaikkien viiden henkilön osalta valituslupapäätökset ovat olleet kielteisiä. Pohjanmaan käräjäoikeuden antamat tuomiot jäävät lainvoimaisiksi.

Työsuhde Keilahallin työntekijä PAMin muut 5-9
Näytä kuvaus

Työsuhteen irtisanominen / purkaminen

Näytä lopputulos

4.12.2018 Vaasan hovioikeuden päätöslauselma: jatkokäsittelylupaa ei myönnetä. Käräjäoikeuden ratkaisu jää pysyväksi. Lainkohdat: Oikeudenkäymiskaari 25 a luku 5 §, Oikeudenkäymiskaari 25 a luku 11 §

Työsuhde Keilahallin työntekijä 0-4
Näytä kuvaus

Työsuhteen irtisanominen / purkaminen

Näytä lopputulos

4.12.2018 Vaasan hovioikeuden päätöslauselma: jatkokäsittelylupaa ei myönnetä. Käräjäoikeuden ratkaisu jää pysyväksi. Lainkohdat: Oikeudenkäymiskaari 25 a luku 5 §, Oikeudenkäymiskaari 25 a luku 11 §

Työsuhde Tarjoilija / Baarimikko Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Määräaikaisen työsopimuksen irtisanominen.

Näytä lopputulos

Palkkasaatavia koskevassa riita-asiassa on päästy sovintoon.

Työsuhde vartija PAMin muut Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Irtisanomisen riitautus.

Näytä lopputulos

1.2.2018 kanne hylättiin käräjäoikeudessa. Tyytymättömyyttä ilmoitettiin. 6.7.2018 Vaasan hovioikeus ei myöntänyt jatkokäsittelylupaa. Käräjäoikeuden ratkaisu jää pysyväksi.

Työsuhde vartija
Näytä kuvaus

Irtisanomisen riitautus.

Näytä lopputulos

1.2.2018 kanne hylättiin käräjäoikeudessa. Tyytymättömyyttä ilmoitettiin. 6.7.2018 Vaasan hovioikeus ei myöntänyt jatkokäsittelylupaa. Käräjäoikeuden ratkaisu jää pysyväksi.

Työsuhde Vartija PAMin muut Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Työsuhde purettu koeajalla sairauden johdosta.

Näytä lopputulos

Voitettu hovioikeudessa. Korvauksia laittomasta koeaikapurusta ja yhdenvertaisuuslain hyvitystä.

Työsuhde myyjä Kauppa 20-49
Näytä kuvaus

työehtosopimus, erimielisyys työsuhteen perusteettomasta päättämisestä, palkkaus, ylityöt, sunnuntaikorvaukset/pyhäkorvaukset, työehtosopimuksen ehtojen täyttyminen

Näytä lopputulos

Hävitty hovioikeudessa.

Työsuhde Myyjä Kauppa 5-9
Näytä kuvaus

Työnantaja purki tt:n työsuhteen työpaikan sisäisen facebook-kommentoinnin perusteella. TT:llä ei ollut mahdollisuutta käyttää avustajaa purkutilanteessa.

Näytä lopputulos

Juttu sovittu valmisteluistunnossa.

Työsuhde MYYMÄLÄPÄÄLLIKKÖ Kauppa Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Irtisanominen ohjeiden ja määräysten noudattamatta jättämisen sekä yhteistyövaatimusten rikkomisen ja luottamuspulan johdosta.

Näytä lopputulos

11.6.2018 sovintosopimus ja 30.7.2018 kanteen peruutus.

Työsuhde Menekinedistäjä Kauppa 5-9
Näytä kuvaus

Työntekijä irtisanottu kun oli alkanut vaatimaan selkeytystä työaikaansa (tavoitetyöika 37,5h). Irtisanomista perusteltu seitsemällä eri syyllä

Näytä lopputulos

Loppuunkäsitelty.

Työsuhde Menekinedistäjä Kauppa 5-9
Näytä kuvaus

Työntekijä irtisanottu kun oli alkanut vaatimaan selkeytystä työaikaansa (tavoitetyöika 37,5h). Irtisanomista perusteltu seitsemällä eri syyllä

Näytä lopputulos

Loppuunkäsitelty.

Työsuhde KUVAUSNÄYTEVASTAAVA Kauppa Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Yt-lain mukainen hyvitys

Näytä lopputulos

Asia on sovittu.

Työsuhde Somistaja Kauppa 1000-
Näytä kuvaus

Yt-neuvottelut ja lomautus

Näytä lopputulos

Korkein oikeus. Hovioikeuden tuomio kumotaan ja asia jätetään käräjäoikeuden tuomion lopputuloksen varaan.

Työsuhde Lihamestari Kauppa 1000-
Näytä kuvaus

Yt-neuvottelut ja lomautus

Näytä lopputulos

Korkein oikeus. Hovioikeuden tuomio kumotaan ja asia jätetään käräjäoikeuden tuomion lopputuloksen varaan.

Työsuhde myyntineuvottelija Muut 5-9
Näytä kuvaus

TSL 2 §, korvaus työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä, TSL 10 § liikkeenluovutus, Yhdenvertaisuuslaki 6 § syrjinnän kielto

Näytä lopputulos

Palkkaturva maksoi yksipuoliseen tuomioon perustuvat saatavat.

Työsuhde myyjä Kauppa 500-999
Näytä kuvaus

Työntekijä irtisanottu tuta-syin.Palkattiin uudestaan ja tehtiin osa-aikainen ja määräaikainen työsuhde eikä annettu lisätunteja. Vakinaistettiin sittemmin osa-aikaisena.

Näytä lopputulos

Asia on sovittu.

Työsuhde Kauppa 100-249
Näytä kuvaus

Määrä-aikaisen työsopimuksen peruste.

Näytä lopputulos

Asia sovittu.

Työsuhde Myyjä Kauppa Ahvenanmaa 100-249
Näytä kuvaus

Työsuhteen irtisanominen

Näytä lopputulos

Käräjäoikeuden päätös sillensä jättämisestä. Kanne peruttu sopimukseen perustuen.

Työsuhde Majoitus- ja ravitsemus 500-999
Näytä kuvaus

Työkyvyttömyys, oikeus palkkaan

Näytä lopputulos

Sovittu.

Työyhteisö ja työsuojelu Myyjä/eläintenhoitaja Kauppa Ei tiedossa
Näytä kuvaus

-epäasiallinen kohtelu-työsuhteen purku

Näytä lopputulos

Kanne hylätty käräjäoikeudessa.

Työyhteisö ja työsuojelu liikennemyymälätyöntekijä Kauppa Ei tiedossa
Näytä kuvaus

*työpaikkakiusaus - ta:n huolehtimisvelvollisuus*perusteeton irtisanominen

Näytä lopputulos

Voitettu hovioikeudessa.

Työyhteisö ja työsuojelu Myyjä Kauppa 250-499
Näytä lopputulos

sovittu tuomioistuinsovittelussa

Toiminnanjohtaja Muut Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Työsuhteen perusteeton päättäminen

Näytä lopputulos

Asia on sovittu.

Palveluesimies Kiinteistö- ja siivous 1000-
Näytä kuvaus

Työsuhteen irtisanominen työntekijästä johtuvasta syystä

Näytä lopputulos

Asia sovittu osapuolten kesken

Simlärare / Uimaopettaja Muut Ahvenanmaa 1000-
Näytä kuvaus

2 kertaa sovittu työsopimuksessa koeajasta

Näytä lopputulos

Kanne peruutettiin käräjäoikeudesta sovinnon takia. HUOM. Sovinto on luottamuksellinen.

myyjä
Näytä kuvaus

Työnantaja kieltäytyy ottamasta työntekijää töihin kun hoitovapaa päättyi.

Näytä lopputulos

Jäsen saanut palkkasaatavat palkkaturvasta.

kassa-myyjä Kauppa 500-999
Näytä kuvaus

Perusteeton irtisanominen

Näytä lopputulos

Kanne hylättiin.Käräjäoikeuden tuomio jäi pysyväksi.

varastotyöntekijä Erityisalat 100-249
Näytä kuvaus

Työntekijän työsopimus irtisanottu työntekijästä johtuvasta syystä.

Näytä lopputulos

Sovittu.

autokuski 0-4
Näytä kuvaus

palkkasaatava joita on pyydetty ja työnantaja on irtisanonut työntekijän

Näytä lopputulos

asia sovittu.

Kauppa 5-9
Näytä lopputulos

Voitettu käräjäoikeudessa.

Vuoropäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 20-49
Näytä kuvaus

TT irtisanottu epäiltynä varkaudesta

Näytä lopputulos

Häviö

kokki Muut 250-499
Näytä kuvaus

Työsuhteen purku

Näytä lopputulos

Asian käsittely päättyy.

Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Näytä kuvaus

Perusteeton työsuhteen päättäminen liikkeen luovutustilanteessa ja varavastaavanlisät viideltä vuodelta

Näytä lopputulos

Palkkaturva on maksanut palkkasaatavat yksipuolisen tuomion perusteella.

Toimihenkilö? Muut 250-499
Näytä kuvaus

Työsuhteen perusteeton päättäminen

Näytä lopputulos

Riita-asiassa on saavutettu sovinto.

Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Näytä lopputulos

Palkkasaatavia koskevassa asiassa on tullut käräjäoikeudesta yksipuolinen tuomio (johon ei ole haettu takaisinsaantia) jonka perusteella saatavia on haettu onnistuneesti palkkaturvasta.

Huoltoasematyöntekijä Kauppa 10-19
Näytä kuvaus

Työntekijä irtisanottu tuta-syillä ja samoihin aikoihin palkattu uusi työntekijä, tarjoamatta tätä työntekijälle.

Näytä lopputulos

Voitettiin Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.

tarjoilija/baarityöntekijä Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Irtisanottu terveydellisin perustein

Näytä lopputulos

Palkkaturva on maksanut palkkasaatavat yksipuolisen tuomion perusteella.

tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Näytä kuvaus

Maksettu alle TESin mukaista tuntipalkkaa ja lomakorvauksia ei ole maksettu työsuhteen päättyessä.

Näytä lopputulos

konkurssi raunneu varojen puutteeseen. jäsenen palkkasaatavat jäivät saamatta.

Varastotyöntekijä Kauppa 1000-
Näytä kuvaus

Työsuhteen perusteeton päättäminen

Näytä lopputulos

Kanne hylätty käräjäoikeudessa.

siivooja Muut 10-19
Näytä kuvaus

Koeaikapurku

Näytä lopputulos

jäsen perui.

myyjä Kauppa Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Työnantaja perii epämääräisiä saatavia loppupalkasta

Näytä lopputulos

Hävitty rikosasia hovioikeudessa.

Siistijä Muut 20-49
Näytä lopputulos

voitettu hovioikeudessa.

Kauppa 10-19
Näytä lopputulos

asia sovittu.

keittiöapulainen/kokki Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Näytä kuvaus

Työsuhde päätetty tuotannollisin ja taloudellisin perustein mutta palkattu uutta työvoimaa.

Näytä lopputulos

asia sovittu käräjäoikeuden valmisteluistunnossa.

ravintolapäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 50-99
Näytä kuvaus

Irtisanominen henkilöön liittyvin perustein.

Näytä lopputulos

asia voitettu käräjäoikeudessa.

Myyjä Kauppa 1000-
Näytä kuvaus

Työsuhde purettu

Näytä lopputulos

Sovintosopimuksen allekirjoitus ja kanteen peruutus käräjäoikeuteen.

varastotyöntekijä Kauppa 20-49
Näytä lopputulos

Asia sovittu tuomioistuinsovittelussa.

Kiinteistö- ja siivous 1000-
Näytä lopputulos

Asian käsittely päättynyt

kokki Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

Työsuhteen päättämisriita

Näytä lopputulos

11.1.2019 kanne hylätty käräjäoikeudessa.

vastaanottosihteeri Muut 100-249
Näytä kuvaus

Epäselvyyttä työsuhteen päättymisen perusteista.

Näytä lopputulos

Sovittu.

myymälävastaava Kauppa 5-9
Näytä kuvaus

Selvitys saamatta olevista ylitöiden palkoista. Työpaikalla myös epäilystä epäasiallisesta kohtelusta.

Näytä lopputulos

Asia sovittu. Kanne peruttu. Jäsen ilmoitti, että on saanut rahat sopimuksen mukaisesti.

Kiinteistönhoitaja Kiinteistö- ja siivous 1000-
Näytä kuvaus

Irtisanominen tuotannollisin ja taloudellisin syin. Palkattu uutta työvoimaa. Palkkasaatavaa.

Näytä lopputulos

Sovittu.

Myyjä Kauppa 20-49
Näytä lopputulos

Hävitty työtuomioistuimessa.

Kiinteistönhoitaja Kiinteistö- ja siivous 500-999
Näytä kuvaus

Takaisinottovelvoitteen laiminlyönti

Näytä lopputulos

asia hävitty käräjäoikeudessa. Asiasta ei valitettu hovioikeuteen.

projektipäällikkö Muut 250-499
Näytä lopputulos

asia sovittu.

Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Työntekijä irtisanottu kyseltyään yli töitä.

Näytä lopputulos

Palkkaturva maksanut osan tuomituista saatavista.