Tulosta

Erimielisyys­tapaukset

PAM käsittelee vuosittain noin 1500 jäsenten erimielisyystapausta. Täältä löydät avoimet erimielisyystapaukset, avoimet oikeustapaukset ja päättyneet oikeustapaukset.

Valitse haluamasi erimielisyystyyppi yllä olevasta pudotusvalikosta. Voit suodattaa listaa sarakkeiden otsikoiden perusteella, esim. asian tai yrityksen toimialan mukaan.

  Asia
 • A-Ö
 • Ö-A
 • Poista suodatin
 • Palkkasaatava
 • Rajariita
 • Rikosasia
 • Työnantajan korvausvaatimus
 • Työrauha
 • Työsuhde
 • Työyhteisö ja työsuojelu
  Jäsenen ammatti
 • A-Ö
 • Ö-A
  Yrityksen toimiala
 • A-Ö
 • Ö-A
 • Poista suodatin
 • Apteekki
 • Erityisala
 • Henkilöstöpalveluala
 • Hius- ja kauneudenhoitoala
 • Kaupan ala
 • Kiinteistöpalveluala
 • Matkailu- ja ravintola-ala
 • Muu toimiala
 • Puhelinpalveluala
 • Turvallisuusala
  Yrityksen sijainti
 • A-Ö
 • Ö-A
 • Poista suodatin
 • Etelä-Savo
 • Etelä-Pohjanmaa
 • Häme
 • Kaakkois-Suomi
 • Kainuu
 • Keski-Suomi
 • Lappi
 • Pirkanmaa
 • Pohjanmaa
 • Pohjois-Karjala
 • Pohjois-Pohjanmaa
 • Pohjois-Savo
 • Satakunta
 • Uusimaa
 • Varsinais-Suomi
  Yrityksen koko
 • A-Ö
 • Ö-A
 • Poista suodatin
 • 1-15 henkilöä
 • 16-39 henkilöä
 • 40-99 henkilöä
 • 100-200 henkilöä
 • 201-500 henkilöä
 • 501-1000 henkilöä
 • 1001-2000 henkilöä
 • Yli 2000 henkilöä
  Lisätietoja
 • A-Ö
 • Ö-A
Asia   Jäsenen ammatti   Yrityksen toimiala   Yrityksen sijainti   Yrityksen koko   Kuvaus Lopputulos Lisätietoja  
Palkkasaatava VARTIJA PAMin muut Ei tiedossa
Näytä kuvaus

TSL 5L 5§ Työnantajan velvollisuus tarjota työtä osa-aikaiselle työntekijälle.Työntekijä vaatii takautuvaa korvausta ansionmenetyksestä ja maksamatta jääneestä sairasajan palkasta.

Näytä lopputulos

7.12.2016 hävitty Itä-Suomen hovioikeudessa. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomion lopputulosta. 9.11.2018 KKO ei myöntänyt valituslupaa. Hovin tuomio jäi pysyväksi.

Palkkasaatava liikennemyymälätyöntekijä Kauppa 5-9
Näytä kuvaus

Työnantaja ei ole tarjonnut lisätöitä työsopimuslain 2 luku 5 § mukaisesti.

Näytä lopputulos

12.10.2018 korkein oikeus myöntänyt valituslupaa, Itä-Suomen hovioikeuden tuomio jäi pysyväksi.

Palkkasaatava Kiinteistöhoitaja Kiinteistö- ja siivous 5-9
Näytä kuvaus

Alipalkkaus.

Näytä lopputulos

palkkaturva maksanut

Palkkasaatava vihertyöntekijä Kiinteistö- ja siivous Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Palkan yleiskorotus ja kertaerä maksamatta.

Näytä lopputulos

Osavoitto.

Palkkasaatava siivooja Kiinteistö- ja siivous 5-9
Näytä kuvaus

lomapalkka, lomaraha, lomakorvaus puuttuvat palkat.

Näytä lopputulos

Päätös vahvistetusta sovinnosta. Vastapuoli maksaa jäsenelle 5000,- euroa.

Palkkasaatava keittiömestari Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

työnantaja on maksanut vain peruspalkkaa

Näytä lopputulos

Sovittiin käräjäoikeudessa 12.12.2018. Kanne peruttu.

Palkkasaatava myyjä Kauppa 250-499
Näytä kuvaus

TA ei maksa toista perättäistä sairasajan palkkaa lääkärinlausunnon koodilla F43.0 (akuutti stressireaktio).

Näytä lopputulos

Asia päättynyt

Palkkasaatava Hälytyskeskuspäivystäjä PAMin muut Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Päivävuorossa (ma-pe) työtätekeville maksetaan peruspalkkaan suurempia lisiä vs. vuorotyöntekät.

Näytä lopputulos

21.2.2019 KKO ei myöntänyt valituslupaa joten 12.6.2018 annettu Helsingin hovioikeuden tuomio pysyy.

Palkkasaatava Hälytyskeskuspäivystäjä PAMin muut Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Päivävuorossa (ma-pe) työtätekeville maksetaan peruspalkkaan suurempia lisiä vs. vuorotyöntekät.

Näytä lopputulos

21.2.2019 KKO ei myöntänyt valituslupaa joten 12.6.2018 annettu hovioikeuden tuomio pysyy.

Palkkasaatava Vartija PAMin muut Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Päivävuorossa (ma-pe) työtätekeville maksetaan peruspalkkaan suurempia lisiä vs. vuorotyöntekät.

Näytä lopputulos

21.2.2019 KKO ei myöntänyt valituslupaa joten 12.6.2018 annettu hovioikeuden tuomio pysyy.

Palkkasaatava Hälytyskeskuspäivystäjä PAMin muut Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Päivävuorossa (ma-pe) työtätekeville maksetaan peruspalkkaan suurempia lisiä vs. vuorotyöntekät.

Näytä lopputulos

21.2.2019 KKO ei myöntänyt valituslupaa joten 12.6.2018 annettu hovioikeuden tuomio pysyy.

Palkkasaatava Hälytyskeskuspäivystäjä PAMin muut Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Päivävuorossa (ma-pe) työtätekeville maksetaan peruspalkkaan suurempia lisiä vs. vuorotyöntekät.

Näytä lopputulos

21.2.2019 KKO ei myöntänyt valituslupaa joten 12.6.2018 annettu hovioikeuden tuomio pysyy.

Palkkasaatava Vartija PAMin muut Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Päivävuorossa (ma-pe) työtätekeville maksetaan peruspalkkaan suurempia lisiä vs. vuorotyöntekät.

Näytä lopputulos

21.2.2019 KKO ei myöntänyt valituslupaa joten 12.6.2018 annettu hovioikeuden tuomio pysyy.

Palkkasaatava tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Näytä lopputulos

käräjäoikeus tuomitsi työnantajan maksamaan jäsenelle palkkasaatavat.

Palkkasaatava Kosmetologi Erityisalat 5-9
Näytä kuvaus

Jäsen tehnyt itse palkkaturvahakemuksen. Kela on maksanut äitiysrahan kokonaisuudessaan työnantajalle, mutta jäsenelle ei oltu kaikkia näistä maksettu. Palkkaturvassa hylätty nämä saatavat hiusalan TES-kirjauksen perusteella. Lisäksi osa lomakorvauksista hylätty, koska haettu saatava ylittänyt 15 200 €. Päätöksessä olevan muutoksenhakuohjeen perusteella muutosta voidaan hakea tekemällä kanne valtiota vastaan. Konkurssi rauennut varojen puutteeseen 1.12.2016.

Näytä lopputulos

Uudenmaan ELY-keskus maksoi palkkaturvana työntekijän saatavat.

Palkkasaatava tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Näytä kuvaus

Maksamaton lomakorvaus työntekijälle.

Näytä lopputulos

palkkaturva maksoi lomapalkan, koska yritys maksukyvytön.

Palkkasaatava asiakasryhmien ja asiakkaiden ohjaus Muut 0-4
Näytä lopputulos

Jäsen voittanut asiansa: työnantaja maksoi puuttuvat lomakorvaukset ja odotusajan palkan

Palkkasaatava tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Näytä kuvaus

Alipalkkaus, työsyrjintä

Näytä lopputulos

Palkkasaatavista päästy sopimukseen työnantajan kanssa.

Palkkasaatava Kotiavustaja Lappi 0-4
Näytä kuvaus

Sairausajanpalkkoja puuttuu + muita palkkoja yht. 79 tuntia. Lisäksi näistä lomakorvaus 9%. Puhelinrahaa 20 euroa(arvioitu)

Näytä lopputulos

asia sovittu.

Palkkasaatava Kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Työsopimus on kokoaikaisen sopimus, mutta tunnit eivät ole täyttyneet.

Näytä lopputulos

palkkaturva maksoi.

Palkkasaatava Kokki Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Näytä kuvaus

Ongelmia ylitöiden maksusta

Näytä lopputulos

Asia sovittu tuomioistuinsovittelussa.

Palkkasaatava siivooja Kiinteistö- ja siivous 0-4
Näytä kuvaus

Palkkoja suorittamatta työsuhteen ajalta.

Näytä lopputulos

asia sovittu.

Palkkasaatava baarimestari Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Näytä kuvaus

Kanteen nostaminen palkkaturvasta

Näytä lopputulos

palkkaturva hyväksytty.

Palkkasaatava ravintolatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

ylityöt maksamatta

Näytä lopputulos

asia sovittu.

Palkkasaatava Kiinteistö- ja siivous 10-19
Näytä lopputulos

ASIA SOVITTU.

Palkkasaatava Kiinteistö- ja siivous 10-19
Näytä lopputulos

ASIA SOVITTU.

Palkkasaatava Kiinteistö- ja siivous 10-19
Näytä lopputulos

ASIA SOVITTU.

Palkkasaatava kokki 10-19
Näytä kuvaus

Palkkasaatavat

Näytä lopputulos

palkkaturva maksoi.

Palkkasaatava palveluvastaava Kiinteistö- ja siivous 1000-
Näytä kuvaus

Työsopimuksen noudattaminen.

Näytä lopputulos

Sovittu. Asiamies peruu kanteen kun rahat on maksettu jäsenelle.

Palkkasaatava Sähkömies
Näytä lopputulos

Kanne peruutettu.

Palkkasaatava Muut 0-4
Näytä kuvaus

Lomakorvaus työsuhteen päättyessä maksamatta.

Näytä lopputulos

Jäsen voittanut asiansa kokonaisuudesssaan tuomioistuimessa. Työnantajan maksukyvyttömyyden vuoksi työntekijälle tuomitut saatavat maksetaan hänelle palkkkaturvan kautta.

Palkkasaatava Siivooja 0-4
Näytä kuvaus

Alipalkka

Näytä lopputulos

Sovitteluistunnossa päästy sovintoon.

Palkkasaatava Erityisalat 500-999
Näytä kuvaus

Palkkasaatava

Palkkasaatava Talonmies Kiinteistö- ja siivous
Näytä kuvaus

Työnantaja vaatii työntekijää päivystämään mutta ei suostu maksamaan päivystyskorvausta perustellen, että päivystyskorvaus on pisteytetty palkkaan. Päivystyksestä ei ole tehty kirjallista sopimusta.

Palkkasaatava siivooja Kiinteistö- ja siivous Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Erimielisyys pisteytyksestä. Voiko työnantaja yksipuolisesti vaatia uudelleen pisteytystä, muuttaa yhteisesti hyväksyttyä pisteytystä kun työssä ei ole tapahtunut muutosta

Palkkasaatava myyjä Kauppa 100-249
Näytä kuvaus

palkkasaatava + noudatettava työehtosopimus

Palkkasaatava myyjä Kauppa 100-249
Näytä kuvaus

Palkkasaatava ja noudatettava työehtosopimus

Palkkasaatava Kahviasiantuntija Muut Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Sairausajan palkanmaksun suuruden epäselvyys

Palkkasaatava Kauppa 500-999
Näytä kuvaus

Kielilisä

Palkkasaatava keittiötyöt Erityisalat 0-4
Näytä kuvaus

Työsuhteen päättäminen sairauden takia

Palkkasaatava Hotellipäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 20-49
Näytä kuvaus

Työnantaja ei suostu maksamaan tuntipankkiin kertyneitä tunteja.

Palkkasaatava palveluneuvoja Muut 250-499
Näytä kuvaus

Työnantaja ei maksa provisiota irtisanomisajalle

Palkkasaatava Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkasaatava Muut Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Palkan alentaminen ilman irtisanomista.

Palkkasaatava Muut 20-49
Näytä kuvaus

TESsin yleissitovuus. kielilisä

Palkkasaatava Kalustemyyjä Kauppa 0-4
Näytä kuvaus

Palkkasaatavaa.

Palkkasaatava Huoltamomyyjä Kauppa Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Palkkasaatava

Palkkasaatava myyjä Kauppa 100-249
Näytä kuvaus

Palkkasaatava + noudatettava TES

Palkkasaatava Liikennemyymälätyöntekijä Kauppa 500-999
Näytä kuvaus

Sairasajan palkanmaksu

Palkkasaatava Kiinteistö- ja siivous 1000-
Näytä kuvaus

Erimielisyys pisteytyksestä. Voiko työnantaja yksipuolisesti vaatia uudelleen pisteytystä, muuttaa yhteisesti hyväksyttyä pisteytystä kun työssä e ole tapahtunut muutosta

Palkkasaatava Kokkiapulainen Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

Alipalkkaus sekä lomarahat.

Palkkasaatava palveluneuvoja Erityisalat Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Lisiä maksamatta

Palkkasaatava pizzakokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkasaatava Myyjä 0-4
Näytä kuvaus

Työskennellyt 15h/viikko sopimuksella, työtunnit jääneet vajaaksi koko työsuhteen ajalta. Keskusteltu työnantajan kanssa, ei suostu korvaamaan.

Palkkasaatava Esmies Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Näytä kuvaus

Palkkasaatava

Palkkasaatava siivooja Erityisalat 100-249
Näytä kuvaus

palkkasaatava

Palkkasaatava Ravintolatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Näytä kuvaus

Työntekijän mukaan työsuhteen aikana on jätetty maksamatta mm. työaikalisiä ja ylitöitä.

Palkkasaatava palveluneuvoja Muut 250-499
Näytä kuvaus

Provisiopalkan maksu ja määräytymisperuste?

Palkkasaatava Erityisalat 250-499
Näytä kuvaus

Työehtosopimuksen mukaisten palkankorotusten maksaminen työntekijälle.

Palkkasaatava Siivooja Kiinteistö- ja siivous 0-4
Näytä kuvaus

Työnantaja on maksanut liian pientä palkkaa ja maksanut lopputilinkin väärin.

Palkkasaatava Uimavalvoja Erityisalat 5-9
Näytä kuvaus

Lomakorvaus maksamatta osittain

Palkkasaatava Teknikko Muut 50-99
Näytä kuvaus

Työehtosopimuksen mukaisia palkankorotuksia maksamatta työntekijälle

Palkkasaatava vartija Kiinteistö- ja siivous 10-19
Näytä kuvaus

Työnantaja jättänyt palkkoja maksamatta työsuhteen ajalta.

Palkkasaatava Kiinteistö- ja siivous Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Vuosilomapalkan laskentatapa jaksotyössä kiinteistöpalvelualalla.

Palkkasaatava Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Työnantajan konkurssi ja palkkasaatavat

Palkkasaatava myyjä Kauppa Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Palkkasaatavia

Palkkasaatava Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Ylityöt ja pyhätunnit maksamatta

Palkkasaatava Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkasaatava Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Palkaka maksamatta syys-lokakuu

Palkkasaatava ravintolatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Sairausajan palkasta ja vakuutusyhtiön korvauksista kiistaa.

Palkkasaatava vastaanottovirkailiija Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Lomakorvaus ja vuosivapaat maksamatta. Työnantaja ilmoittanut konkurssista.

Palkkasaatava Vuoropäällikkö
Näytä kuvaus

Ylityötuntien palkkasaatavat.

Palkkasaatava Varastotyöntekijä 500-999
Näytä kuvaus

Palkkasaatava

Palkkasaatava varastotyöntekijä Kauppa 1000-
Näytä kuvaus

Sairausajan palkanmaksuvelvoite

Palkkasaatava tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Palkkasaatava varastotyöntekijä Muut 500-999
Näytä kuvaus

Liikkeenluovutuskysymys, onko työntekijä siirtynyt vanhana työntekijänä

Palkkasaatava kokki Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Näytä kuvaus

Palkkasaatava työnantaja tehnyt omia vähennyksiään työsuhteen päättyessä.

Palkkasaatava keirttiäapulainen Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Palkat maksamatta

Palkkasaatava leipuri Majoitus- ja ravitsemus 50-99
Näytä kuvaus

lomaltapaluuraha saamatta ja lomautettu 3 päiväksi

Palkkasaatava Kauppa 0-4
Näytä kuvaus

palkkasaatava

Palkkasaatava Erityisalat 0-4
Palkkasaatava Erityisalat 0-4
Palkkasaatava Erityisalat 0-4
Palkkasaatava Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Palkkasaatava kiinteistönhoitaja Kiinteistö- ja siivous 20-49
Palkkasaatava Ravintolapäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Palkkasaatava siivooja Kiinteistö- ja siivous 1000-
Näytä kuvaus

Palkkasaatava

Palkkasaatava Kahvilatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Palkkasaatava Kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkasaatava Rakennussiivooja Kiinteistö- ja siivous Ei tiedossa
Palkkasaatava Kokki Pirkanmaa
Palkkasaatava Kahvilatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Palkkasaatava Myyjä Kauppa Ei tiedossa
Palkkasaatava Varastotyöntekijä, jakeluauton kuljettaja Muut 0-4
Näytä kuvaus

Palkkasaatava

Palkkasaatava Kiinteistönhoitaja Kiinteistö- ja siivous 10-19
Näytä kuvaus

Palkkasaatava

Palkkasaatava Myyjä Erityisalat 10-19
Näytä kuvaus

Vastuulisä

Palkkasaatava tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Palkkasaatava

Palkkasaatava myyjä
Näytä kuvaus

Palkkasaatava

Palkkasaatava myyjä
Näytä kuvaus

Palkkasaatava

Palkkasaatava kosmetologi Erityisalat 0-4
Näytä kuvaus

Työntekijällä palkkasaatavia kahdelta kuukaudelta