Tulosta

Erimielisyys­tapaukset

PAM käsittelee vuosittain noin 1500 jäsenten erimielisyystapausta. Täältä löydät avoimet erimielisyystapaukset, avoimet oikeustapaukset ja päättyneet oikeustapaukset.

Valitse haluamasi erimielisyystyyppi yllä olevasta pudotusvalikosta. Voit suodattaa listaa sarakkeiden otsikoiden perusteella, esim. asian tai yrityksen toimialan mukaan.

  Asia
 • A-Ö
 • Ö-A
 • Poista suodatin
 • Palkkasaatava
 • Rajariita
 • Rikosasia
 • Työnantajan korvausvaatimus
 • Työrauha
 • Työsuhde
 • Työyhteisö ja työsuojelu
  Jäsenen ammatti
 • A-Ö
 • Ö-A
  Yrityksen toimiala
 • A-Ö
 • Ö-A
 • Poista suodatin
 • Apteekki
 • Erityisala
 • Henkilöstöpalveluala
 • Hius- ja kauneudenhoitoala
 • Kaupan ala
 • Kiinteistöpalveluala
 • Matkailu- ja ravintola-ala
 • Muu toimiala
 • Puhelinpalveluala
 • Turvallisuusala
  Yrityksen sijainti
 • A-Ö
 • Ö-A
 • Poista suodatin
 • Etelä-Savo
 • Etelä-Pohjanmaa
 • Häme
 • Kaakkois-Suomi
 • Kainuu
 • Keski-Suomi
 • Lappi
 • Pirkanmaa
 • Pohjanmaa
 • Pohjois-Karjala
 • Pohjois-Pohjanmaa
 • Pohjois-Savo
 • Satakunta
 • Uusimaa
 • Varsinais-Suomi
  Yrityksen koko
 • A-Ö
 • Ö-A
 • Poista suodatin
 • 1-15 henkilöä
 • 16-39 henkilöä
 • 40-99 henkilöä
 • 100-200 henkilöä
 • 201-500 henkilöä
 • 501-1000 henkilöä
 • 1001-2000 henkilöä
 • Yli 2000 henkilöä
  Lisätietoja
 • A-Ö
 • Ö-A
Asia   Jäsenen ammatti   Yrityksen toimiala   Yrityksen sijainti   Yrityksen koko   Kuvaus Lopputulos Lisätietoja  
Palkkasaatava liikennemyymälätyöntekijä Kauppa 5-9
Näytä kuvaus

Työnantaja ei ole tarjonnut lisätöitä työsopimuslain 2 luku 5 § mukaisesti.

Näytä lopputulos

12.10.2018 korkein oikeus myöntänyt valituslupaa, Itä-Suomen hovioikeuden tuomio jäi pysyväksi.

Palkkasaatava VARTIJA PAMin muut Ei tiedossa
Näytä kuvaus

TSL 5L 5§ Työnantajan velvollisuus tarjota työtä osa-aikaiselle työntekijälle.Työntekijä vaatii takautuvaa korvausta ansionmenetyksestä ja maksamatta jääneestä sairasajan palkasta.

Näytä lopputulos

7.12.2016 hävitty Itä-Suomen hovioikeudessa. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomion lopputulosta. 9.11.2018 KKO ei myöntänyt valituslupaa. Hovin tuomio jäi pysyväksi.

Palkkasaatava Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Näytä kuvaus

Palkkaepäselvyyksiä lopputilin kanssa. Lisäksi lomautusilmoitusaika ei ole toteutunut eikä työsopimuksen mukainen työaika.

Näytä lopputulos

sovittu

Palkkasaatava KOKKI Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Työnantaja ei noudata työehtosopimusta, mm. alipalkkausta, sunnuntailisiä ei makseta, lomarahat saamatta. Työsuojeluongelmia.

Näytä lopputulos

Voitettiin käräjäoikeudessa asia, jossa työntekijälle tuomittiin palkkasaatavia ja vahingonkorvausta työsuhteen perusteettomasta päättämisestä. 17.4.2018 Hovioikeus vahvisti sopimuksen. Vastapuoli lopulta taipui sovinnon vahvistamiseen siinä muodossa kuin se suullisesti hovioikeuden edessä sovittiin.

Palkkasaatava Kiinteistöhoitaja Kiinteistö- ja siivous 5-9
Näytä kuvaus

Alipalkkaus.

Näytä lopputulos

palkkaturva maksanut

Palkkasaatava vihertyöntekijä Kiinteistö- ja siivous Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Palkan yleiskorotus ja kertaerä maksamatta.

Näytä lopputulos

Osavoitto.

Palkkasaatava siivooja Kiinteistö- ja siivous 5-9
Näytä kuvaus

lomapalkka, lomaraha, lomakorvaus puuttuvat palkat.

Näytä lopputulos

Päätös vahvistetusta sovinnosta. Vastapuoli maksaa jäsenelle 5000,- euroa.

Palkkasaatava ravintolatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Työpaikkakiusaaminen ja työsuhteen perusteeton päättäminen.

Näytä lopputulos

20.6.2018 voitettu käräjäoikeudessa työsuhteen irtisanomisasia. 18.9.2018 Itä-Suomen hovioikeus ei antanut yhtiölle jatkokäsittelylupaa. Käräjäoikeuden tuomio jäi pysyväksi.

Palkkasaatava keittiömestari Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

työnantaja on maksanut vain peruspalkkaa

Näytä lopputulos

Sovittiin käräjäoikeudessa 12.12.2018. Kanne peruttu.

Palkkasaatava myyjä Kauppa 250-499
Näytä kuvaus

TA ei maksa toista perättäistä sairasajan palkkaa lääkärinlausunnon koodilla F43.0 (akuutti stressireaktio).

Näytä lopputulos

Asia päättynyt

Palkkasaatava Pääluottamusmies/ vartija PAMin muut Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Työpaikkakohtainen sopiminen. 'Vartijan työehtosopimuksen 24§'.

Näytä lopputulos

Voitettiin työtuomioistuimessa.

Palkkasaatava Parturi-kampaaja PAMin muut 100-249
Näytä kuvaus

14 työntekijän palkkasaatavat

Näytä lopputulos

Tuomioistuimen vahvistama sovinto.

Palkkasaatava Parturi-kampaaja Erityisalat 0-4
Näytä kuvaus

14 työntekijän palkkasaatavat

Näytä lopputulos

Tuomioistuimen vahvistama sovinto.

Palkkasaatava Parturi-kampaaja Erityisalat 50-99
Näytä kuvaus

14 työntekijän palkkasaatavat

Näytä lopputulos

Tuomioistuimen vahvistama sovinto.

Palkkasaatava Hälytyskeskuspäivystäjä PAMin muut Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Päivävuorossa (ma-pe) työtätekeville maksetaan peruspalkkaan suurempia lisiä vs. vuorotyöntekät.

Näytä lopputulos

21.2.2019 KKO ei myöntänyt valituslupaa joten 12.6.2018 annettu Helsingin hovioikeuden tuomio pysyy.

Palkkasaatava Hälytyskeskuspäivystäjä PAMin muut Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Päivävuorossa (ma-pe) työtätekeville maksetaan peruspalkkaan suurempia lisiä vs. vuorotyöntekät.

Näytä lopputulos

21.2.2019 KKO ei myöntänyt valituslupaa joten 12.6.2018 annettu hovioikeuden tuomio pysyy.

Palkkasaatava Vartija PAMin muut Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Päivävuorossa (ma-pe) työtätekeville maksetaan peruspalkkaan suurempia lisiä vs. vuorotyöntekät.

Näytä lopputulos

21.2.2019 KKO ei myöntänyt valituslupaa joten 12.6.2018 annettu hovioikeuden tuomio pysyy.

Palkkasaatava Hälytyskeskuspäivystäjä PAMin muut Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Päivävuorossa (ma-pe) työtätekeville maksetaan peruspalkkaan suurempia lisiä vs. vuorotyöntekät.

Näytä lopputulos

21.2.2019 KKO ei myöntänyt valituslupaa joten 12.6.2018 annettu hovioikeuden tuomio pysyy.

Palkkasaatava Hälytyskeskuspäivystäjä PAMin muut Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Päivävuorossa (ma-pe) työtätekeville maksetaan peruspalkkaan suurempia lisiä vs. vuorotyöntekät.

Näytä lopputulos

21.2.2019 KKO ei myöntänyt valituslupaa joten 12.6.2018 annettu hovioikeuden tuomio pysyy.

Palkkasaatava Vartija PAMin muut Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Päivävuorossa (ma-pe) työtätekeville maksetaan peruspalkkaan suurempia lisiä vs. vuorotyöntekät.

Näytä lopputulos

21.2.2019 KKO ei myöntänyt valituslupaa joten 12.6.2018 annettu hovioikeuden tuomio pysyy.

Palkkasaatava tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Näytä lopputulos

käräjäoikeus tuomitsi työnantajan maksamaan jäsenelle palkkasaatavat.

Palkkasaatava Kosmetologi Erityisalat 5-9
Näytä kuvaus

Jäsen tehnyt itse palkkaturvahakemuksen. Kela on maksanut äitiysrahan kokonaisuudessaan työnantajalle, mutta jäsenelle ei oltu kaikkia näistä maksettu. Palkkaturvassa hylätty nämä saatavat hiusalan TES-kirjauksen perusteella. Lisäksi osa lomakorvauksista hylätty, koska haettu saatava ylittänyt 15 200 €. Päätöksessä olevan muutoksenhakuohjeen perusteella muutosta voidaan hakea tekemällä kanne valtiota vastaan. Konkurssi rauennut varojen puutteeseen 1.12.2016.

Näytä lopputulos

Uudenmaan ELY-keskus maksoi palkkaturvana työntekijän saatavat.

Palkkasaatava asiakasryhmien ja asiakkaiden ohjaus Muut 0-4
Näytä lopputulos

Jäsen voittanut asiansa: työnantaja maksoi puuttuvat lomakorvaukset ja odotusajan palkan

Palkkasaatava Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Näytä kuvaus

alipalkka ja vajaatunnit

Näytä lopputulos

asia sovittu.

Palkkasaatava parturi-kampaaja Erityisalat 5-9
Näytä kuvaus

Lomakorvaus

Näytä lopputulos

Jäsenen saatavat sovittu.

Palkkasaatava siivooja Kiinteistö- ja siivous 0-4
Näytä kuvaus

Palkkoja suorittamatta työsuhteen ajalta.

Näytä lopputulos

asia sovittu.

Palkkasaatava ravintolatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

ylityöt maksamatta

Näytä lopputulos

asia sovittu.

Palkkasaatava Kiinteistö- ja siivous 10-19
Näytä lopputulos

ASIA SOVITTU.

Palkkasaatava Kiinteistö- ja siivous 10-19
Näytä lopputulos

ASIA SOVITTU.

Palkkasaatava Kiinteistö- ja siivous 10-19
Näytä lopputulos

ASIA SOVITTU.

Palkkasaatava kokki 10-19
Näytä kuvaus

Palkkasaatavat

Näytä lopputulos

palkkaturva maksoi.

Palkkasaatava Sähkömies
Näytä lopputulos

Kanne peruutettu.

Palkkasaatava Kioskimyyjä (Lyytissä 8/2018)
Näytä kuvaus

Palkkasaatavia

Näytä lopputulos

Työnantaja maksoi palkkasaatavat korkoineen.

Palkkasaatava Siivooja 0-4
Näytä kuvaus

Alipalkka

Näytä lopputulos

Sovitteluistunnossa päästy sovintoon.

Palkkasaatava siivooja
Palkkasaatava Erityisalat 500-999
Näytä kuvaus

Palkkasaatava

Palkkasaatava kioskimyyjä Erityisalat 100-249
Näytä kuvaus

alipalkka

Palkkasaatava siivooja Kiinteistö- ja siivous Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Erimielisyys pisteytyksestä. Voiko työnantaja yksipuolisesti vaatia uudelleen pisteytystä, muuttaa yhteisesti hyväksyttyä pisteytystä kun työssä ei ole tapahtunut muutosta

Palkkasaatava myyjä Kauppa 100-249
Näytä kuvaus

palkkasaatava + noudatettava työehtosopimus

Palkkasaatava varastoesimies Kauppa Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Työnantaja ei ole maksanut työehtosopimuksen mukaisia palkankorotuksia työntekijälle.

Palkkasaatava myyjä Kauppa 100-249
Näytä kuvaus

Palkkasaatava ja noudatettava työehtosopimus

Palkkasaatava Kahviasiantuntija Muut Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Sairausajan palkanmaksun suuruden epäselvyys

Palkkasaatava keittiötyöt Erityisalat 0-4
Näytä kuvaus

Työsuhteen päättäminen sairauden takia

Palkkasaatava ajojärjestelijä
Näytä kuvaus

palkkasaatava

Palkkasaatava Hotellipäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 20-49
Näytä kuvaus

Työnantaja ei suostu maksamaan tuntipankkiin kertyneitä tunteja.

Palkkasaatava palveluneuvoja Muut 250-499
Näytä kuvaus

Työnantaja ei maksa provisiota irtisanomisajalle

Palkkasaatava Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkasaatava Kalustemyyjä Kauppa 0-4
Näytä kuvaus

Palkkasaatavaa.

Palkkasaatava myyjä Kauppa 100-249
Näytä kuvaus

Palkkasaatava + noudatettava TES

Palkkasaatava Liikennemyymälätyöntekijä Kauppa 500-999
Näytä kuvaus

Sairasajan palkanmaksu

Palkkasaatava Kiinteistö- ja siivous 1000-
Näytä kuvaus

Erimielisyys pisteytyksestä. Voiko työnantaja yksipuolisesti vaatia uudelleen pisteytystä, muuttaa yhteisesti hyväksyttyä pisteytystä kun työssä e ole tapahtunut muutosta

Palkkasaatava valvomonhoitaja Muut 1000-
Näytä kuvaus

Palkkasaatavat

Palkkasaatava Kokkiapulainen Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

Alipalkkaus sekä lomarahat.

Palkkasaatava palveluneuvoja Erityisalat Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Lisiä maksamatta

Palkkasaatava pizzakokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkasaatava Myyjä 0-4
Näytä kuvaus

Työskennellyt 15h/viikko sopimuksella, työtunnit jääneet vajaaksi koko työsuhteen ajalta. Keskusteltu työnantajan kanssa, ei suostu korvaamaan.

Palkkasaatava Esmies Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Näytä kuvaus

Palkkasaatava

Palkkasaatava palveluneuvoja Muut 250-499
Näytä kuvaus

Provisiopalkan maksu ja määräytymisperuste?

Palkkasaatava myyjä Erityisalat Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Vuosivapaat, sairausloma-ajan lisät, lomakorvaus oikealla prosentilla sekä lomarahat maksamatta.

Palkkasaatava Siivooja Kiinteistö- ja siivous 1000-
Palkkasaatava Erityisalat 250-499
Näytä kuvaus

Työehtosopimuksen mukaisten palkankorotusten maksaminen työntekijälle.

Palkkasaatava palveluvastaava Kiinteistö- ja siivous 1000-
Näytä kuvaus

Työsopimuksen noudattaminen.

Palkkasaatava Siivooja Kiinteistö- ja siivous 10-19
Näytä kuvaus

Työnantaja ei ole maksanut mm. työaikalisiä eikä kaikkia ylitöitä.

Palkkasaatava parturi-kampaaja Erityisalat 100-249
Näytä kuvaus

Palkkoja maksamatta, loppupalkan tarkistus, ylityöt

Palkkasaatava Siivooja Kiinteistö- ja siivous 0-4
Näytä kuvaus

Työnantaja on maksanut liian pientä palkkaa ja maksanut lopputilinkin väärin.

Palkkasaatava Myyjä
Näytä kuvaus

Työnantaja ei ole maksanut työehtosopimuksen mukaisia lisiä.

Palkkasaatava Uimavalvoja Erityisalat 5-9
Näytä kuvaus

Lomakorvaus maksamatta osittain

Palkkasaatava Teknikko Muut 50-99
Näytä kuvaus

Työehtosopimuksen mukaisia palkankorotuksia maksamatta työntekijälle

Palkkasaatava vartija Kiinteistö- ja siivous 10-19
Näytä kuvaus

Työnantaja jättänyt palkkoja maksamatta työsuhteen ajalta.

Palkkasaatava Kiinteistö- ja siivous Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Vuosilomapalkan laskentatapa jaksotyössä kiinteistöpalvelualalla.

Palkkasaatava Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Työnantajan konkurssi ja palkkasaatavat

Palkkasaatava vastaanottovirkailiija Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Lomakorvaus ja vuosivapaat maksamatta. Työnantaja ilmoittanut konkurssista.

Palkkasaatava Vuoropäällikkö
Näytä kuvaus

Ylityötuntien palkkasaatavat.

Palkkasaatava varastotyöntekijä Muut 500-999
Näytä kuvaus

Liikkeenluovutuskysymys, onko työntekijä siirtynyt vanhana työntekijänä

Palkkasaatava Kauppa 100-249
Palkkasaatava tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Palkkasaatava varastotyöntekijä Kauppa 1000-
Näytä kuvaus

Sairausajan palkanmaksuvelvoite

Palkkasaatava Kauppa 500-999
Näytä kuvaus

Kielilisä

Palkkasaatava ravintolatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Palkkasaatava ravintolatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Palkkasaatava housekeeper/supvervisor Kiinteistö- ja siivous 1000-
Näytä kuvaus

Sairasajan palkanmaksu terveydenhoitajan kirjottamalla todistuksella.

Palkkasaatava siivooja Erityisalat 100-249
Näytä kuvaus

palkkasaatava

Palkkasaatava keittiöpäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Näytä kuvaus

työaikapankki tunnit maksamatta

Palkkasaatava kokki Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Näytä kuvaus

Palkkasaatava työnantaja tehnyt omia vähennyksiään työsuhteen päättyessä.

Palkkasaatava keittiöapulainen
Näytä kuvaus

Palkkasaatava

Palkkasaatava kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Palkkasaatava

Palkkasaatava myyjä Erityisalat 10-19
Näytä kuvaus

Työvuoroja peruttu eikä ole maksettu perutuista vuoroista palkkaa.

Palkkasaatava kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Palkkasaatava

Palkkasaatava siivooja Kiinteistö- ja siivous 50-99
Näytä kuvaus

Sairasajanpalkkaa samatta ja ylityöt maksamatta

Palkkasaatava Muut 0-4
Näytä kuvaus

palkkasaatavat

Palkkasaatava Kanttiinin vastaava Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Näytä kuvaus

sairasajan palkkaa saamatta sekä lopputili

Palkkasaatava Opas Erityisalat 5-9
Näytä kuvaus

Ei ole maksettu loppupalkkaa ollenkaan.

Palkkasaatava Opas Erityisalat 5-9
Näytä kuvaus

Työnantaja perinyt palkasta 2 ylimääräistä vuokraa

Palkkasaatava Maanrakennustyöntekijä 0-4
Näytä kuvaus

3 päivän palkka ja lomakorvaus koko työsuhteesta saamatta

Palkkasaatava Ravintolapäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Palkkasaatava siivooja Kiinteistö- ja siivous 0-4
Näytä kuvaus

Palkkasaatava

Palkkasaatava myyjä Kauppa Ei tiedossa
Näytä kuvaus

palkkasaatava

Palkkasaatava tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

Palkkasaatavia

Palkkasaatava tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

Palkkasaatava

Palkkasaatava tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

Palkkasaatava