Tietosuojaselosteet

Palvelualojen ammattiliiton tietosuojaselosteet

Jäsen- ja asiakasrekisterin tietosuojaseloste      
Dataskyddsbeskrivning för medlems- och kundregistret

Ammattiosaston tietosuojaseloste, malli
Katso oman ammattiosastosi tietosuojaseloste täältä.
Dataskyddsbeskrivning för fackavdelning, mall

Markkinointirekisterin tietosuojaseloste
Dataskyddsbeskrivning för marknadsföringsregistret

Sidosryhmärekisterin tietosuojaseloste
Dataskyddsbeskrivning för registret över intressentgrupper

Palvelualojen työttömyyskassan tietosuojaseloste

Etuusrekisterin tietosuojaseloste
Dataskyddsbeskrivning för förmånsregistret