Strategia

PAMin strategia vuoteen 2020 hyväksyttiin liittokokouksen päätösten pohjalta syksyllä 2015. Strategian päivitystyöhön ja luonnosten kommentointiin osallistui laaja joukko jäsenistöä, luottamushenkilöitä, hallintoa, sidosryhmiä ja liiton henkilökuntaa.

Ohjelma

PAMin liittokokous hyväksyi tavoiteohjelman 3.6.2015. Tavoiteohjelma pitää sisällään PAMin toimintaa ohjaavat tavoitteet ja päämäärät. Ohjelmaa työstettiin sosiaalisen median PAM-verkostossa, liiton hallinnossa ja henkilökunnan keskuudessa, ammattiosastoissa sekä PAMin jäsenverkossa.

PAMin maahanmuuttopoliittinen ohjelma 2009 - 2015

PAMin maahanmuuttopoliittinen ohjelma hyväksyttiin PAMin hallituksessa elokuussa 2009. Ohjelmaa on muokattu ja käsitelty työelämän valiokunnan nimeämässä työryhmässä, kehittämislinjan suunnittelupäivillä ja työelämän valiokunnassa.