Redigerat: 05.06.2020 - 17:59

Nyckelord: Medlemskap, Medlemsavgift

Värnplikt

Du behöver inte betala medlemsavgift om du lämnat arbetslivet av en godtagbar orsak och inte har löneinkomster. Befrielse från medlemsavgift får du genom att anmäla en oavlönad period. Värnplikt och civiltjänst utgör godtagbara orsaker.

Se till ditt medlemskap också under värnplikt eller civiltjänst. Du behöver inte betala medlemsavgift om du lämnat arbetslivet av en godtagbar orsak och inte har löneinkomster.

Du ska informera PAM om en oavlönad period. Du gör detta enkelt i e-tjänsten eller genom att ringa medlemsservicenumret. Då du hemförlovats och återvänder till arbetet ska du också informera PAM.

När ska medlemsavgift betalas?

På dagpenning under tjänstgöring betalas inte medlemsavgift. Har du dock löneinkomster ska du betala medlemsavgift på dem.

När du återvänder till arbetslivet

Då du återvänder till arbetslivet efter en lång paus kom ihåg att kontrollera lönespecifikationen att arbetsgivaren innehållit fackföreningsavgiften från din lön. Betalar du själv medlemsavgiften kan du göra det i e-tjänsten.