Redigerat: 20.03.2020 - 14:16

Nyckelord: Medlemskap, Medlemsavgift

Värnplikt

Håll ditt medlemskap uppdaterat också när du utför din värnplikt. Du förblir medlem i förbundet och arbetslöshetskassan bara du meddelar att det blir avbrott i lönearbetet av ett godtagbart skäl, t.ex. under värnplikten. Då behöver du inte betala in medlemsavgift.

Du bör dock meddela PAM om befrielse från betalning av medlemsavgift. Det kan du göra t.ex. i den elektroniska medlemstjänsten eller genom ringa på medlemsservicen. När du hemförlovas och återvänder till arbetslivet, kom ihåg att meddela PAM om det.

Att återvända till arbetslivet

När du återvänder till arbetslivet efter en lång paus, kom ihåg att kolla löneuppgifterna i löneverifikatet så att medlemsavgifterna faktiskt dragits av. Om du betalar medlemsavgifterna själv, kan du göra det i den elektroniska medlemstjänsten.