Redigerat: 23.09.2019 - 17:46

Nyckelord: Förtroendevald

Val av förtroendeman

Medlemmarna i PAM har rätt att inom sig välja en förtroendeman. Förtroendemannen representerar de PAM-anslutna medarbetarna på arbetsplatsen. Valet av förtroendeman och suppleant för förtroendemannen ska ordnas så att alla PAM-medlemmar som förtroendemannen representerar har möjlighet att delta.

Valet av förtroendemän grundar sig på en överenskommelse mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationen. Överenskommelserna ingår i respektive kollektivavtal.

Anmäl kandidatuppställning i valet av förtroendeman här (formulär)

Anmäl val av förtroendeman här (formulär). 

På sidorna för val av förtroendemän hittar du anvisningar och annat material om valet.

Guide för förtroendemannaval 2017-2019 hittar du här.

Val av förtroendeman

  Kansio

Material

Otsikko   Sopimusala   Tiedoston koko  
Anvinsningar för förtroendemannaval - KB
Val av huvud och vice förtroendeman - KB
Röstsedel - KB