Redigerat: 13.05.2019 - 14:14

Nyckelord: Lön, Avtalsförhandlingar

Utrymme för löneförhöjningar

Utrymme för löneförhöjningar betyder hur mycket utrymme det finns för att höja lönerna utan att konkurrenskraften försvagas och man av den anledningen exempelvis förlorar arbetstillfällen. Man talar också om löneutrymme. Det är en viktig term i exempelvis kollektivavtalsförhandlingar.

I videon nedan visas det vilka faktorer löneutrymmet består av.

Vid beräkningen av löneutrymmet utgår man från att man först ersätter arbetstagarna för inflationen, det vill säga försvagningen av pengarnas värde. Ovanpå det kommer ökningen av produktivitet i arbetet, det vill säga i praktiken hur mycket mer man producerat för arbetsgivaren under en arbetstimme.

Dessa två tillsammans är löneutrymmet, det vill säga utrymmet för löneförhöjningar.

Begreppet används på bransch- eller ännu bättre på nationalekonomisk nivå, men inte för enskilda företag. När det gäller företag är det bättre att prata om lönsamhet.