Redigerat: 17.08.2020 - 17:03

Nyckelord: Utbildning, Arbetarskyddsfullmäktig

Utbildning för arbetarskyddsfullmäktige

Har du nyligen blivit vald till arbetarskyddsfullmäktig?

Läs mer om arbetarskyddsfullmäktigens uppgifter, rättigheter och skyldigheter i vårt introduktionsmaterial på webben.

Kontakta ditt regionkontor efter valet. Personalen där hjälper dig på traven. Regionkontoren ordnar introduktion för nya förtroendevalda, där du får nyttig information om uppgifter, verktyg och rättigheter. Under evenemangen har du också möjligheter att hitta nya samarbetspartners.

Gå grundkursen i arbetarskydd så snart som möjligt

På grundkursen får du en helhetsbild av arbetarskyddet och de fysiska, psykiska och sociala frågor som ingår där. Du får veta mer om uppgifter, rättigheter och skyldigheter, arbetarskyddslagstiftning och avtal. Du lär dig också att samarbeta och förhandla. Kursen innehåller uppgifter som du ska göra före kursstarten och mellan kursetapperna. Kursen pågår 3 dagar + 2 dagar.

Grundkursen är vanligen en lokal kurs och hör alltså till de kurser som arbetsgivaren stöder.

2020
Nästa grundkurs ordnas  9.-13.3. i Helsingfors. Sista anmälningsdag är 1.2.2020. Annmäl dig via kursansökan och skicka den med e-post till kurssisihteeri(at)pam.fi. 

Gå på fortsättningskurs i arbetarskydd ungefär ett år efter grundkursen

Du kan gå på fortsättningskursen ungefär ett år efter grundkursen. På fortsättningskursen får du fördjupade kunskaper i arbetarskydd och du lär dig planera arbetarskyddsverksamheten. Teman som behandlas är arbete och välbefinnande, arbetsrätt och utveckling av verksamheten på arbetsplatsen. Dessutom går kursen in på specialfrågor i arbetarskyddet inom servicebranschen via företagshälsovård, myndighetsverksamhet och egen inspektionsverksamhet. Kursen pågår 5 dagar + 5 dagar och den arrangeras i samråd med Kiljavainstitutet.

2020
Försättningskurs i arbetarskydd, del 1/2 31.8-4.9. Tammerfors
Försättningskurs i arbetarskydd, del 2/2 12.-16.10. Tammerfors
Sista anmälningsdag är 22.7.2020. Annmäl dig via kursansökan och skicka den med e-post till kurssisihteeri(at)pam.fi.

Fortsättningskursen är vanligen en lokal kurs och hör alltså till de kurser som arbetsgivaren stöder. 

Kompletteringsutbildning för förtroendevalda

Du kan fördjupa och uppdatera dina kunskaper på kompletteringskurser på Kiljavainstitutet om du har gått på grundkursen för förtroendemän eller arbetarskyddsfullmäktige. Utöver de kurser som PAM beställer kan du årligen fritt välja en kortkurs bland utbudet på Kiljavainstitutet.

Läs mer om kurser och dess tidpunkter på Kiljavainstitutets webbsida. Anmäl dig alltid via kurssekreteraren på PAM per e-post till kurssisihteeri@pam.fi eller per tfn 020 774 2070.

PAM ordnar också branschspecifik kompletteringsutbildning för förtroendevalda. Håll ett öga på evenemangskalendern.

En del av kompletteringskurserna kan ingå i de kurser som arbetsgivaren stöder. Då får du en ersättning för inkomstbortfall som är lika stor som lönen. I övrigt stöds förtroendevaldas deltagande i kurser med kursdagpenning och stipendier.