Redigerat: 03.07.2020 - 14:51

Nyckelord: Medlemsförmåner

Turva

Premierabatter

Som kunder hos Turva får PAMs medlemmar från 10 procents rabatt på fortlöpande frivilliga hem-, bil- och personförsäkringar under den första försäkringsperioden. Som kund hos Turva får man dessutom ägarkundrabatt enligt hur länge man har varit kund. Efter första året som kund är ägarkundrabatten 5 procent. Efter att man har varit ägarkund i fem år ökar ägarkundrabatten till 7 procent och efter tio år är rabatten 10 procent. Ägarkundrabatten gäller alla försäkringar, även trafikförsäkring.

När du samlar dina försäkringar hos Turva får du som ny kund direkt vid hanteringen förutom förbundsrabatten även ovan nämnda ägarkundrabatt på 7 procent.

Läs mer om medlemserbjudandena på vår webbsida som framtagits särskilt för PAMs medlemmar: www.turva.fi/pam.

Kom också ihåg vår tidsbeställningstjänst i adressen turva.fi/turvaan (på finska) där du kan kontakta sakkunniga på Turva via flera kanaler när det passar dig bäst.

 

Försäkringar till medlemmar i fackförbund från Turva

Medlemmar i fackförbunden och deras familjer kan teckna en skräddarsydd, förmånlig och heltäckande Liittokasko-försäkring. Den innehåller bland annat en bonusförmån, som innebär att man inte förlorar någon bonus vid nästa krockskada.

Dessutom erbjuder Turva medlemmar i fackförbunden skräddarsydda specialpriser på personförsäkringarna Henkikulta och Parikulta.

Förmåner för arbetslösa

Turva ger förmåner till arbetslösa som är medlemmar i fackförbundet: Om en skada uppstår på en byggnad eller på lösöre under arbetslöshetsperioden får medlemmen i fackförbundet ersättning utan grundsjälvrisk från hemförsäkringen. Grundsjälvriskförmånen kan användas en gång under den tid som man är kund/medlem och under förutsättning av man har anmält sig som arbetslös till arbetslöshetskassan. Dessutom ger Turva arbetslösa medlemmar vid behov sex veckors extra betalningstid räntefritt på försäkringspremierna.

Ytterligare information om försäkringarna och medlemsförmånerna får du på Turvas servicenummer på 01019 5110, via e-post på asiakaspalvelu@turva.fi eller på www.turva.fi/pam.

 

Turva

Mera information för förtroendevalda

Resenärförsäkring för förtroendevalda

Resenärförsäkring för förtroendevalda PAM:s förtroendevalda är försäkrade på resor under fritiden. Försäkringen omfattar förbundets förtroendemän, arbetarskyddsfullmäktige, arbetarskyddsombud och EWC-representanter samt deras ersättare. Försäkringen täcker också under 15-åriga familjemedlemmar som reser med dessa personer (biologiska barn och barn som bor i samma hushåll).