Redigerat: 22.05.2020 - 13:12

Nyckelord: Kollektivavtal

Turism-, restaurang- och fritidstjänster - kollektivavtal

Kollektivavtalet tillämpas inom turism- och restaurangbranschen samt på branschens motsvarande eller jämförbar eller stödande verksamhet, i sedermera turism- och fritidstjänster samt välmåendetjänster som hör ihop med dessa. Avtalet tillämpas på arbetstagare som underlyder arbetstidslagen. 

Till avtalets tillämpningsområde hör typiskt: restauranger, caféer, pubbar, nattklubbar, cateringföretag och personalrestauranger, färdigmat- och tillverkningskök, hotell och övriga inkvarteringar, bad- och välmåendeinrättningar, camping- och caravanområden, semester- och stugbyar, landsbygdsturismtjänster, bensin- och trafikservicestationer, bowlinghallar, semester- och kursgårdar, kongresscenter samt befrämjande av inhemska turismservice, försäljning, marknadsföring och förmedling.

Turism-, restaurang- och fritidstjänster – arbetstagare och förmän

Arbetsgivarpart: Turism- och restaurangförbundet MaRa rf

Avtalsperiod: 1 februari 2018–31 mars 2020

 

Kollektivavtal för turism-, restaurang- och fritidstjänster – Arbetstagare 1 februari 2018–31 mars 2020 (se tabellöner s. 95-100)

Tabellöner på finska 1.5.2018 och 1.5.2019 (arbetstagare)

Tabellöner på finska 1.5.2018 (förmän)

Avtalsperioden för kollektivavtalet för turism-, restaurang- och fritidstjänster (arbetstagare) fortsätter till 30 september 2020. Tidigare avtalade lönetabellen förblir i kraft. 

PAM avtalade med Turism- och Restaurangförbundet MaRa om att förlänga kollektivavtalsperioden på grund av coronavirusepidemin. 

På grund av exceptionella situationen avtalade förhandlingsparterna om ändringar för viss tid i gällande kollektivavtalsbestämmelser. Ändringarna rör tiden för meddelande om permittering, förfarandet vid sjukfrånvaro, rätten att vårda ett sjukt barn under 10 år och fristerna i samarbetslagen.
Här finns närmare uppgifter om ändringarna för viss tid i kollektivavtalen för turism-, restaurang- och fritidstjänster. 
 

Vad är nytt jämfört med tidigare kollektivavtalet?

Kollektivavtal för turism-, restaurang- och fritidstjänster (arbetstagare och förmän)

  • De avtalsperioder som går ut 31 mars 2020 förlängs till 30 september 2020. PAM fattade detta beslut i samförstånd med Turism- och Restaurangförbundet MaRa. 
  • På grund av exceptionella situationen avtalade förhandlingsparterna om ändringar för viss tid i gällande kollektivavtalsbestämmelser. 

Avtalade särskilda åtgärder och hur de påverkar anställda inom branschen:

1. Kortare tid för meddelande om permittering 
Arbetsgivaren ska ge arbetstagaren ett meddelande om permittering. Tiden för detta förkortas till 5 dagar från och med 19 mars. (Tidigare 14 dagar.)

Detta innebär att om meddelandet om permittering ges arbetstagaren 19 mars kan första permitteringsdagen vara 24 mars. 

Denna ändring kan också tillämpas retroaktivt så att tiden på 5 dagar kan tillämpas på redan givna meddelanden om permittering. I så fall ska arbetsgivaren ge arbetstagaren ett nytt meddelande om permittering med korrigerat datum. 

2. Egen anmälan vid sjukfrånvaro
Företag tar i bruk ett förfarande med egen anmälan vid sjukfrånvaro på grund av coronaviruspandemin. Detta förfarande gäller för viss tid till och med 31 maj.

Rätten till sjukfrånvaro på basis av egen anmälan gäller arbetstagarens egen sjukfrånvaro i högst 3–7 kalenderdagar som beror på förkylning eller coronaviruset. Egna arbetsgivaren ger närmare anvisningar. 

3. Rätt till frånvaro med egen anmälan då ett barn under 10 år insjuknar 
Ett förfarande med egen anmälan tas i bruk på grund av coronaviruspandemin då det anmäls att ett barn under 10 år insjuknat. Detta förfarande gäller för viss tid till och med 31 maj. 

Med egen anmälan kan arbetstagaren därmed vara frånvarande i högst 3–7 kalenderdagar för att vårda ett sjukt barn. Egna arbetsgivaren ger närmare anvisningar.

4. Kortare frister vid samarbetsförhandlingar
Nu avtalade ändringarna för viss tid påverkar så att tiden för att meddela om samarbetsförhandlingar och längden på förhandlingarna förkortas om det handlar om permittering för högst 90 dagar. Detta innebär att företag kan snabbare förhandla om till exempel permitteringar.

Förhandlingsframställningen kan göras senast 3 dagar innan förhandlingarna inleds om det förhandlas om permittering för högst 90 dagar. (Tidigare 5 dagar.)

Handlar det om permittering för mer än 90 dagar eller är syftet med samarbetsförhandlingarna att säga upp personal ska förhandlingsframställningen fortfarande göras 14 dagar innan förhandlingarna inleds.