Redigerat: 07.05.2019 - 12:27

Nyckelord: Arbetsliv

Tills vidare anställning

Arbetsavtalet gäller tills vidare om man inte har avtalat om ett avtal på viss tid. Ett arbetsavtal som gäller tills vidare står för ett permanent arbetsavtal och man inte har avtalat om när avtalet upphör. Ett sådant arbetsavtal gäller tills arbetsgivaren eller arbetstagaren avslutar det.