Redigerat: 09.06.2020 - 11:13

Nyckelord: Arbetsvillkor

Tidpunkt för semester

Sommarsemesterperioden (högst 24 vardagar) infaller mellan 2.5 och 30.9 och vintersemestern (den del av semestern som överskrider 24 semesterdagar, oftast 6 vardagar) infaller mellan 1.10 och 30.4. 
Som semesterdagar räknas alla vardagar, också lördagar. Kyrkliga högtidsdagar, självständighetsdagen, julaftonen, midsommaraftonen, påsklördagen och första maj är inte vardagar och räknas inte som semesterdagar. Om du till exempel har semester under förstamajveckan, är första maj inte en semesterdag utan du ”hoppar över” dagen då du räknar semesterdagar. 

Arbetsgivaren bestämmer tidpunkten för semestern, men arbetstagaren måste ges möjlighet att komma med sina önskemål. Dessa önskemål bör beaktas i mån av möjlighet, men de är inte bindande för arbetsgivaren. Förläggningen av semestern måste vara jämlik och rättvis.

I allmänhet måste tidpunkten för semestern meddelas senast en månad innan semestern börjar. Meddelandet är bindande för arbetsgivaren. Om arbetsgivaren bryter mot det meddelande som han har gett, dvs. ändrar tiden för semestern, kan arbetsgivaren behöva kompensera arbetstagaren för skadan, till exempel genom att betala hyra för en sommarstuga som arbetstagaren redan hunnit hyra.  
Sommar- och vintersemestern måste ges så att den kan hållas i ett sträck och utan avbrott. Den anställda och arbetsgivaren kan komma överens om att den del av semestern som överskrider 12 dagar kan ges i en eller flera delar. Arbetsgivaren får inte ensidigt bestämma att semestern delas upp i flera delar såtillvida det inte är nödvändigt för att hålla arbetet igång. I praktiken finns det sällan situationer inom servicebranscherna där arbetsgivaren skulle ha rätt att beordra att semester ska tas ut i perioder.

Semester får inte börja på en ledig dag om det leder till färre semesterdagar. Semester får inte heller förläggas till moder- eller faderskapsledighet utan arbetstagarens samtycke, men däremot kan den förläggas till föräldraledighet. Kollektivavtal innehåller bestämmelser om förläggning och intjäning av lediga semesterdagar.