Redigerat: 07.05.2019 - 11:07

Nyckelord: Arbetsliv

Skattekort

När du börjar en ny anställning ska du ge skattekortet till arbetsgivaren.

I en normal anställning betalar arbetsgivaren lönen till ditt bankkonto och du får ett verifikat (intyg) på det i form av en löneremsa eller ett lönekvitto.

Om arbetsgivaren föreslår att han ska betala lönen kontant och inte på ditt bankkonto är det vanligtvis fråga om svartjobb. Svartjobb är olagligt. Kräv att du får lönen på ditt konto och att du får en löneuträkning.

Löneuträkningen ska ha uppgifter om grundlönen, ersättning för övertid mm. samt de avgifter som dragits av på lönen. Arbetsgivaren drar av förskottsinnehållningen på lönen, arbetstagarens pensionsavgift och arbetslöshetsavgift. Medlemsavgiften till fackförbundet dras också direkt av din lön om du har avtalat om det med arbetsgivaren.

Du får skattekort på skattebyrån (www.vero.fi) och vanligtvis skickas det hem till dig per post.