Redigerat: 13.04.2018 - 16:51

Nyckelord: Intressebevakning, Internationell verksamhet och utländer

Service- och tjänstebranschens Union i Norden

SUN är en år 1945 grundad nordisk samfacklig organisation med fackmedlemmar från fastighets-, försäkrings-, bank-, socialförsäkrings-, städ- och väktarbranscherna. Bokstavskombinationen SUN är organisationsförkortningen på skandinaviska och står alltså för Service- och tjänstebranschens Union i Norden.

Organisationen fungerar i de nordiska länderna förutom i Island, och dess medlemmar består av fackförbund med privat-, kommunalt- och statsanställda. Från Finland representeras anställda inom fastighetsservicebranschen och väktare av Servicefacket PAM rf och fastighetsservicebranschens arbetstagare inom det offentliga av JHL rf, som båda tillhör SUN.

SUN har till uppgift att främja ett fackligt solidariskt samarbete mellan medlemsförbunden och mellan medlemmarna inom respektive bransch. SUN ska ha fokus på den fackliga och yrkesmässiga utvecklingen och andra förhållanden inom branscherna i respektive medlemsland. SUN består av fyra branscher: fastighets-, städ-, försäkrings- och vakt-/säkerhetsbranschen. Varje sektor har en egen styrelse. De olika sektorerna ordnar därtill nordiska kurser, som behandlar framförallt värvning av medlemmar, förtroendemannens rättigheter, utbildnings- och arbetarskyddsfrågor med mera. Främst förtroendemän och arbetarskydd deltar i skolningarna. 

Sedan augusti  2017 verkar intressebevakningsdirektör Jaana Ylitalo från Servicefacket PAM i Finland som SUNS styrelseordförande. Läs mer om SUN på unionens svenskspråkiga webbsajt.