Redigerat: 01.10.2019 - 13:03

Nyckelord: Arbetsvillkor, Kollektivavtal

Semesterpenning/semesterpremie

Semesterpenning eller semesterpremie är en extraförmån som baserar sig på kollektivavtal. I vissa kollektivavtal används termen penning, i andra premie.

Semesterpenningen eller semesterpremien är 50 % av den semesterlön som intjänats enligt semesterlagen (2 eller 2,5 dagar per månad – max 30 dagar).

En förutsättning för att penningen eller premien betalas är vanligen att semestern inleds på överenskomna eller meddelade dagen och anställda återvänder till arbetet omedelbart efter semestern.