Redigerat: 20.01.2020 - 14:30

Nyckelord: Arbetsvillkor, Kollektivavtal

Semesterlön

Under semestern får anställda semesterlön. Utöver den betalas vanligen inte annan lön under semestern.

Flesta kollektivavtal innehåller bestämmelser om hur semesterlön beräknas och betalas. Denna information finner du därmed i kollektivavtalet för din bransch.

Då semesterlön eller semesterersättning betalas ska arbetsgivaren ge anställda en specifikation av vilken framgår beloppet på och beräkningsgrunderna för semesterlönen eller semesterersättningen.