Redigerat: 21.01.2020 - 15:11

Nyckelord: Kollektivavtal, Arbetsvillkor

Samarbete

Samarbete är ett förfarande för arbetsgivaren och arbetstagarna. Det innebär att representanter för båda parterna behandlar frågor om rättigheter och skyldigheter i anställningsförhållandet.  Den viktigaste lagen i sammanhanget är lagen om samarbete inom företag (samarbetslagen).

Samarbetslagen räknar upp de frågor som kan ingå i samarbetsförfarandet. Det är bland annat följande: 

  • väsentliga förändringar i arbetsuppgifterna som påverkar personalens ställning
  • hur arbetsmetoder och arbetet organiseras
  • överföring mellan olika arbetsuppgifter
  • personal- och utbildningsplaner
  • uppsägningar och permitteringar av ekonomiska eller produktionsmässiga orsaker och vid överlåtelse av rörelse.

Samarbetslagen gäller företag med minst 20 anställda. Också företag med färre anställda kan tillämpa samarbete, antingen enligt kollektivavtalet eller enligt regler som man kommer överens om på arbetsplatsen.