Redigerat: 23.06.2020 - 14:43

Nyckelord: Medlemsavgift, Medlemskap

Pensionärsmedlem

Pensionärer kan förbli medlemmar i förbundet. Arbetar de har de rätt till anställningsrådgivning om de betalar medlemsavgiften till förbundet.

Informera förbundet om att du går i pension. Pensionärsmedlemskapet är gratis. På begäran sänds tidningen Pam.fi till pensionärer.

Anmäl att du går i pension i e-tjänsten.

Arbetar du och får lön under pensionen kom ihåg att betala medlemsavgift på lönen. Då har du rätt till anställningsrådgivning på PAM. Du betalar medlemsavgift endast på lönen – inte på pensionen.