Redigerat: 23.04.2019 - 11:35

Nyckelord: Arbetsvillkor

Påsken – arbetstider, tillägg och lön

Du kan kontrollera arbetstider och arbetstids- och övriga tillägg under påsken här.

Klicka på länken nedan för att komma till din bransch.
Handel
Turism-, restaurang- och fritidstjänster
Fastighetsservice
Bevakning
Apotek

Semester under påsken


Är du på semester under påsken ska du observera att långfredagen, påsklördagen, påskdagen och annandag påsk inte räknas som semesterdagar.

Handel

Butiker kan hålla öppet varje dag året runt.
Handelsanställda kan ha arbetsskift alla dagar under påsken. Helgdagar förkortar dock arbetstiden antingen inom årsledighetssystemet eller inom söckenhelgssystemet. Ett av dessa system måste användas på arbetsplatsen.

Årsledighetssystem
I årsledighetssystemet inbakas bland annat årliga söckenhelger (helgdagar) i så kallade årsledigheten. Anställda får ledigt enligt antalet utförda arbetstimmar men dess tidpunkt är inte bunden exempelvis till helgdagarna. Mer information om årsledighetssystemet finns här.

Söckenhelgssystem
I stället för årsledighetssystemet kan arbetsgivaren använda söckenhelgssystemet på hela eller en del av företaget. Under påsken är långfredagen och annandag påsk söckenhelger som förkortar arbetstiden.

Anställda har rätt till arbetstidsförkortning om anställningen varat i minst en månad före söckenhelgen.

Heltidsanställdas arbetstid förkortas med en dag per söckenhelg. Förkortningen sker under aktuella veckan, under två föregående eller två efterföljande veckor eller inom utjämningsschemat:

 • 7 h 36 min. i 38 h-systemet eller
 • 8 h i 40 h-systemet.

För deltidsanställda (under 37,5 h) förkortas arbetstiden antingen med avlönad ledighet under förkortningsperioden eller med kontant ersättning i tillägg till utförda timmarna. Ersättningen ska betalas i lönen för förkortningsperioden.
Kontanta ersättningen eller arbetstidsförkortningen räknas ut genom att dividera veckoarbetstiden i arbetsavtalet med 5.


Arbetstiden förkortas genom att ge lediga dagar:
under söckenhelgsveckan,

 • två föregående veckor,
 • två efterföljande veckor eller
 • inom utjämningsschemat.

Förkortning av kontorsanställdas arbetstid inom utjämningsschemat förutsätter arbetsplatsspecifika avtal enligt 23 § i kollektivavtalet.
Om lördagen är en fast ledig dag är den ledig också under söckenhelgsveckan.

Lediga helgdagsaftnar
(kollektivavtalet § 12 punkt 4)
För fasta handelsanställda ska två av fyra helgdagsaftnar vara lediga under året.

Sådana aftnar är påsklördagen, midsommaraftonen, julaftonen och nyårsaftonen.

Om du inte får dessa lediga aftnar ska arbetsgivaren ersätta dem genom att betala med 100 % förhöjd lön för utfört ordinarie arbete (kollektivavtalet § 7 punkt 8.3).

Lön för arbete och arbetstidstillägg
För arbete på skärtorsdagen betalas grundlön. Håller affären öppet betalas för arbete efter klockan 18 helgaftonstillägg som är lika stort som lördagstillägget.

För arbete på långfredagen, påskdagen och annandag påsk betalas med 100 % förhöjd lön. Kvällstillägg (kl. 18–24) betalas dock oberoende av öppettider och enkelt (kollektivavtalet § 12 punkt 3).

För arbete på påsklördagen betalas grundlön och enkelt lördagstillägg.

Semester
Se allmänna anvisningar här.

Kollektivavtalet § 20: Långfredagen, påsklördagen, påskdagen och annandag påsk räknas inte som semesterdagar.

Turism-, restaurang- och fritidstjänster

Inom branschen kan det arbetas alla dagar under året.
Det finns inte särskilt angivna söckenhelger.

I årsledighetssystemet inbakas bland annat årliga söckenhelger (helgdagar) i så kallade årsledigheten. Anställda får ledigt enligt antalet utförda arbetstimmar men dess tidpunkt är inte bunden exempelvis till helgdagarna. Ledigheten behöver alltså inte men kan dock förläggas även på helgdagarna. Läs mer om årsledighetssystemet här (på finska).

Lön för arbete på helgaftnar och helgdagar
Om anställda arbetar på påsklördagen efter klockan 15 betalas grundlön samt kvällstillägg och tillståndshavarens företrädares tillägg förhöjda med 50 %.

På långfredagen, påskdagen och annandag påsk betalas åter grundlön, kvälls- och nattillägg samt tillståndshavarens företrädares tillägg förhöjda med 100 %.

Fastighetsservice

Ledig lördag
Enligt kollektivavtalet ska påsklördagen vara ledig. Om företaget erbjuder oavbrutet tjänster, till exempel våningsstädning på hotell, kan det bestämmas att anställda har skift också denna dag.

För arbete på påsklördagen betalas lön förhöjd med 50 %.

Vid oavbrutet treskiftsarbete höjs dock inte lönen.

Söckenhelg

Under påsken är långfredagen och annandag påsk söckenhelger.
Anställda med månadslön får en ledig dag om söckenhelgen var en arbetsdag enligt arbetsskiftsförteckningen och sin normala månadslön.

Timavlönade anställda
Timavlönade anställda får så kallad söckenhelgsersättning om

 • anställningsförhållandet varat i minst 3 månader före söckenhelgen och
 • söckenhelgen hade varit en arbetsdag för vilken de hade haft rätt till lön enligt arbetsskiftsförteckningen.

Genomsnittlig veckoarbetstid
Om arbetsplatsen använder så kallad genomsnittlig veckoarbetstid är ledighet på söckenhelger inte likställd med arbetade dagar när totala arbetstiden för perioden räknas ut. Söckenhelger bidrar därmed inte till totala arbetstiden utan du måste arbeta motsvarande antal timmar senare.

Söckenhelgsersättning

 • Anställda med regelbunden arbetstid på 37,5 timmar per vecka får söckenhelgsersättning för 7,5 timmar.
 • Anställda med regelbunden arbetstid på 40 timmar per vecka får söckenhelgsersättning för 8 timmar.
 • För anställda med ordinarie veckoarbetstid under 37,5 timmar räknas söckenhelgsersättningen ut i relation till arbetstiden.

a) Alltid samma veckoarbetstid
Antalet timmar beräknas genom att dividera veckoarbetstiden med 5.
b) Varierande veckoarbetstid
Antalet timmar beräknas genom att dividera veckoarbetstiden under kvartalet med 63. Från 63 subtraheras dock arbetsdagar då arbetstagaren varit frånvarande på grund av semester eller egen eller barns sjukdom.

Arbete på söckenhelg
För arbete på en söckenhelg betalas lön förhöjd med 100 %.
Söckenhelgsersättning betalas inte för utförda arbetstimmar. Den betalas dock till den del arbetstiden under söckenhelgen är kortare än söckenhelgsersättningen.

Exempel:
En heltidsanställd (37,5 h/vecka) arbetar 4 timmar på en söckenhelg och får då lön förhöjd med 100 % för 4 timmar och söckenhelgsersättning för 3,5 timmar.


Bevakning

Inom bevakningsbranschen kan du ha arbetsskift alla dagar under påsken.
Månadsavlönade anställda följer så kallade årsledighetssystemet. I det inbakas bland annat söckenhelger i årsledigheten.

Anställda får ledigt enligt antalet utförda arbetstimmar men dess tidpunkt är inte bunden exempelvis till helgdagarna.
Årsledighetssystemet gäller endast månadsavlönade. Du får ledigt 11,25 timmar per kalendermånad. Under året tjänar du därmed in cirka 17 arbetsskift om ett skift är 8 timmar.

Ytterligare uppgifter om årsledighetssystemet finns här (på finska).

Om en deltidsanställd arbetar på en söckenhelg ackumuleras betald ledighet – högst 8 timmar. Söckenhelger är långfredagen och annandag påsk.

Ackumulerade ledigheten anges i den arbetsskiftsförteckning under vilken ledigheten tas ut. Det betalas söckenhelgsersättning för ledigheten enligt genomsnittliga timförtjänsten.
För arbete på själva söckenhelgen betalas lön på normalt sätt med undantagen nedan.

Lön

 • För arbete efter klockan 00.00 på påsklördagen betalas söndagsförhöjning på 50 %.
 • För arbete på långfredagen och annandag påsk – liksom på alla andra röda dagar i kalendern – betalas lön förhöjd med 100 %.

OBS! Enligt det kollektivavtal som trädde i kraft 1 november 2018 betalas kvällstillägg på 1,00 € per timme klockan 18.00–22.00 och nattillägg på 2,20 € per timme klockan 22.00–06.00 från 1 januari 2019.


Apotek

Dagar som förkortar arbetstiden
Långfredagen och annandag påsk är dagar som förkortar arbetstiden.
Detta innebär att arbetstiden förkortas på grund av dem utan att lönen sjunker.
Anställda och arbetsgivaren kan också avtala om att arbetstidsförkortningen ersätts kontant.

När ges förkortningen?
Arbetstiden förkortas under den arbetstidsperiod som innefattar den dag som förkortar arbetstiden men inte nödvändigtvis på denna dag.

Hur genomförs förkortningen?
För heltidsanställda är förkortningen 7,5 h per förkortningsdag.
Förkortningen genomförs genom att ge sammanhängande ledighet. Om detta inte är möjligt förkortas arbetstiden under perioden på annat sätt.

Det kan också avtalas om att arbetstidsförkortningen ersätts kontant för varje söckenhelg för sig.

Deltidsanställdas arbetstid förkortas med det antal timmar som fås genom att dividera genomsnittliga veckoarbetstiden i arbetsavtalet med 5.
Varierar periodarbetstiden beräknas genomsnittliga veckoarbetstiden enligt 12 föregående kalenderveckor.

Exempel 1
Enligt arbetsavtalet är veckoarbetstiden 25 timmar.
Arbetstidsförkortningen beräknas som följer: 25 timmar/5 = 5 timmar
Arbetstiden förkortas därmed med 5 timmar under söckenhelgsveckan utan att lönen sjunker. Alternativt betalas extra lön för 5 timmar.


Arbete på helgdagar
För arbete på långfredagen och annandag påsk betalas lön förhöjd med 100 %. Också natt- och kvällstillägg betalas dubbelt.