Redigerat: 12.06.2020 - 11:26

Nyckelord: Förbundsval

PAMs styrelse

Styrelsen leder förbundets praktiska arbete och förbundet, bl.a. arbete med kollektivavtalen. Styrelsen väljer verksamhetsledaren och förbundets anställda samt utser ledningsgruppens medlemmar.

Styrelsen består av:

  • Förbundets ordförande
  • Personlig ersättare för styrelsens ordförande
  • 15 medlemmar
  • 3 allmänna ersättare

Du hittar medlemmarna här.

Mandatperioden är fyra år och styrelsen sammanträder i medeltag 11 ggr/år.