Redigerat: 01.07.2020 - 14:42

Nyckelord: Medlemsförmåner

Neste Oil -bränslerabatt

Med PAM-medlemskortet får du rabatt på bensin- och dieselinköp på Nestes servicestationer och automatstationer. Rabatten är 2,1 cent/liter på gällande minutpriset. Förmånen gäller inte Neste Express-stationer.

Tilläggsförmån 1.7–30.9! PAM:s medlemmar får en tilläggsrabatt på 1 cent/liter på bränslen. Under kampanjen är bensinförmånen 3,1 cent/liter.

Du får förmånen genom att ladda ned en Nesteapp i din mobil och ange PAM-förmånskoden i appen. Koden finns i e-tjänsten hos PAM under Medlemskort och medlemsförmåner. I e-tjänsten finns också anvisningar för att ladda ned Nesteappen.

Kan du inte använda appen får du samma förmån med medlemskortet i plast. Beställ kortet i e-tjänsten hos PAM.