Redigerat: 05.06.2020 - 18:27

Nyckelord: Medlemskap

Namn- eller adressändring

Namnändring

Du ska alltid meddela förbundet om namnändring.

Adressändring

Du behöver inte meddela om adressändring till PAM utom om du har förbud att ge ut din adress.

PAM uppdaterar medlemmarnas adressuppgifter med postens adresstjänst en gång i veckan. Detta gäller dock inte de som bor på Åland. Du kan meddela om ändrad adress på webben www.vaestorekisterikeskus.fi/ eller www.posti.fi/.

Rätt e-postadress och telefonnummer

Det är viktigt att våra e-poster och textmeddelanden verkligen når dig. Det lönar sig alltså att alltid ändra de e-postadresser och telefonnummer vi har i medlemsregistret om det sker ändringar i dem. Det lönar sig också att kolla dem så det inte finns tryckfel. Om du vill kontrollera dina egna uppgifter, uppdatera dina egna uppgifter i e-tjänsten.