Redigerat: 14.05.2019 - 14:33

Medlemsnummer

Då du ansluter dig till PAM från du ett personligt medlemsnummer som skickas till dig som textmeddelande omgående när dina uppgifter har registrerats i PAMs medlemsregister.

Medlemsnumret finns även på ditt medlemskort, som du kan ta i bruk i Cardu-applikationen

Du behöver ditt medlemsnummer när du exempelvis loggar in på PAMs e-tjänster där medlemsnumret fungerar som användaridentifikation. Om du loggar in för första gången, ange då de sex första numren (t.ex. 120493) i din personbeteckning som lösenord. Du kan byta lösenordet efter den första inloggningen.

Ifall att du har tappat ditt medlemsnummer, ta i så fall kontakt med PAMs medlemsservice, tfn 030 100 640, må-fr kl. 9-16.

Vänligen notera att medlemsnumret inte finns angivet i leveransuppgifterna för tidningen PAM.FI utan den nummerserien hänför sig till leveranskoden.