Redigerat: 06.07.2020 - 13:16

Medlemsnummer

Då du ansluter dig till PAM från du ett personligt medlemsnummer som skickas till dig som textmeddelande omgående när dina uppgifter har registrerats i PAMs medlemsregister.

Du hittar ditt medlemsnummer också på PAMs e-tjänsten (inloggning med bankkoder eller mobilcertifikat).

Vänligen notera att medlemsnumret inte finns angivet i leveransuppgifterna för tidningen PAM.FI utan den nummerserien hänför sig till leveranskoden.