Redigerat: 06.07.2020 - 12:01

Nyckelord: Medlemskap

Medlemskortet

Du finner ditt medlemskort i e-tjänsten hos PAM. Genom att logga in på tjänsten kan du använda kortet och samtidigt kontrollera att dina medlemsuppgifter är korrekta.

I tjänsten finns också medlemsförmåner och din personliga förmånskod för bränslerabatt på Neste Oil.

Logga in på e-tjänsten

Logga in på e-tjänsten i adressen asiointi.pam.fi. Du loggar in med nätbankkoder eller ett mobilcertifikat.

Medlemskortet i applikationen Cardu försvinner

I och med nya tjänsten försvinner medlemskortet i applikationen Cardu. I fortsättningen ska du därmed använda medlemskortet i e-tjänsten hos PAM.