Redigerat: 16.01.2020 - 10:08

Material för förtroendemän

Förtroendeman, gör dig och PAM synliga!

Det lönar sig för dig att göra en kort presentation av dig själv, där du berättar om vem du är och hur man får kontakt med
dig. Den bästa platsen för presentationen är på arbetsplatsens anslagstavla eller i personalens rastutrymmen samt på
intranätssidorna, om det finns ett intranät.

Du hittar i Materialbanken en mapp med namnet "Material för förtroendemän" som innehåller t.ex. presentationsbotten, som
du kan editera och fylla med egna uppgifter.
Du kan t.ex.
- lägga till din bild
- lägga till/ta bort text
- berätta när och var du är anträffbar
- telefonuppgifter
- e-postuppgifter

I materialbanken finns även övrigt material för din användning. 

Du kan t.ex. beställa broschyrer från PAM och annat material (bl.a. medlemsblanketter) gratis till din arbetsplats
via PAMs webbshop.