Redigerat: 19.02.2020 - 13:48

Nyckelord: Ungdomar, Lön, Arbetsliv

Lönebestämmelser för unga och sommarjobbare inom handeln

Lön till sommarjobbare

Det är många aspekter som inverkar på lönen till sommarjobbare inom handeln. Lönen påverkas bland annat av om arbetstagaren är på ett praktikprogram, om hen är skolelev eller om hen möjligtvis tidigare har arbetat i branschen.

Lönen till en skolelev

är minst 70 procent av lönen för första året för den lägsta lönegruppen i yrket och kan betalas till elever i grundskolan, gymnasiet eller på yrkesläroanstalt. Lön till skolelever kan högst betalas ut i två månader. Efter två månader betalas minst lönen för praktikanter.

Praktikantlön

Minst 85 procent av lönen för första året för den lägsta lönegruppen i yrket kan betalas i högst ett år. Efter det betalas lönen för första året för lönegruppen i fråga.

Lönetabellerna för handeln hittar du i anslutning till kollektivavtalet.