Redigerat: 01.06.2020 - 12:43

Nyckelord: Medlemsförmåner

Lasten Kesä sommarläger

År 2020 arrangerar PAM och föreningen Lasten Kesä sommarläger i vilka 6–17-åriga barn till PAM-medlemmar kan delta. För PAM-medlemmar kostar alla sommarläger 80 euro.

Du söker till ett läger direkt via Lasten Kesä. I ansökningsblanketten ska du ange ditt medlemsnummer och nämna att du är PAM-medlem.

Lägren är finskspråkiga.

Lasten Kesä ry är en år 1952 bildad barnskyddsorganisation som arrangerar semesteraktiviteter för barn och unga året runt under skollov. Semesterverksamheten – egentligen lägerverksamheten – handlar om högklassigt förebyggande barnskyddsarbete som påverkar positivt såväl familjer som lägerdeltagare. Trots att vi använder ordet barnskydd välkomnar vi alla barn och familjer till våra läger. På dem kan barn och unga delta i roliga aktiviteter ledda av trygga vuxna och samtidigt kan de vuxna i familjen pusta ut hemma eller fokusera fast på arbete. Social- och hälsovårdsministeriet stöder vår verksamhet med medel från Veikkaus.

Ansökningsblanketten och ytterligare uppgifter finns i adressen:
www.lastenkesa.fi.

Lasten Kesä sommarläger