Redigerat: 12.06.2020 - 11:34

Nyckelord: Avtalsförhandlingar, Lön

Kollektivavtalets kostnadseffekt

Kollektivavtalets kostnadseffekt betyder kostnader för arbetsgivaren orsakade av löneförhöjningar och andra ändringar i avtalen.

Utöver löneförhöjningarna medför också kvalitativa förbättringar ofta kostnader för arbetsgivaren. De och löneförhöjningarna utgör kollektivavtalets kostnadseffekt.

Se närmare i videon nedan.

Kostnadseffekten är ett vidare begrepp än löneförhöjning. Förutom löneförhöjningar tar den även hänsyn till förändringar i kollektivavtalet som har en ökande eller minskande effekt på arbetsgivarens löneyrkande.

I löneförhöjningar har även förändringar i exempelvis tilläggen kostnadseffekter.

Ändringar i arbetsvillkoren kan ha kostnadseffekter eller inte. Exempelvis en extra ledig dag har en kostnadseffekt. Det har däremot ingen kostnadseffekt att exempelvis arbetsskiften måste meddelas fyra veckor i förväg istället för två.