Redigerat: 16.01.2020 - 15:15

Nyckelord: Kollektivavtal, Arbetsvillkor

Kollektivavtalet inom bevakningsbranschen

Avtalsparter: Servicefacket PAM och Servicebranschernas arbetsgivare Palta

Avtalsperioden för det nya kollektivavtalet är 1.11.2018 - 30.4.2020.

Löneförhöjningarna träder i kraft 1.1.2019. De nya lönetabellerna hittar du här.

Förlikningsförslaget av riksförlikningsmannen finns här.

Ifall att du får personliga, platsenliga och uppgiftsbaserade tillägg, kvarhålls dessa. Förhöjningen i tabelllönerna "äter" med andra ord inte upp dessa.

Lokalt avtalas om en företagsspecifik justeringspott som är 0,4 % beräknat på företagets lönesumma i november. Då man avtalar om potten, är målet att uppmärksamma särskilda förhållanden i företaget eller specifika platser och därtill finns det krav på arbetstagarens specialkompetens.

Den företagsspecifika justeringspotten förhandlas mellan arbetsgivare och förtroendeman. Dessa kan tillsammans avtala om att förtroendemannen på det regionala planet eller den platsspecifika förtroendemannen är den som förhandlar om potten.

Man bör besluta om hur potten används senast 15.1.2019. Potten utbetalas från och med 1.1.2019. Potten delas mellan alla arbetstagare, om man inte når en överenskommelse om fördelningen eller inte kan förhandla om det på grund av avsaknad av förtroendeman.

Vad är nytt i jämförelse med det tidigare kollektivavtalet?


Utbildning
Då arbetstagaren har visat upp examensbetyget, betalas utbildningstillägget när följande löneperiod inleds. Tidigare har man inte specficerat i kollektivavtalet när utbildningstillägget bör utbetalas.

Ifall att arbetsgivaren förutsätter övrig examen eller utbildning än vad som anges i kollektivavtalet, bör man avtala om utbildningstillägget som utbetalas tillsammans med huvudfötroendemannen eller förtroendemannen.

Ersättande arbete
Då en arbetstagare inom bevakningsbranschen insjuknar kan hen framöver bli tilldelad så kallat ersättande arbete. Det finns vissa förutsättningar för hur man använder ersättande arbete:

  • Det får inte hindra arbetstagaren från att bli frisk.
  • Arbetstagaren bör ge sitt samtycke till detta, med andra ord kan arbetstagaren neka till ersättande arbete.
  • Arbetstagaren har rättighet att avbryta arbetet
  • Kom ihåg att alltid avtala om villkoren skriftligt.

För att orka i arbetet

Ifall att ett ledigt veckoslut ingår i årssemestern eller årsledigheten, bör arbetstagaren hålla veckoledigheten, även om detta inte separat anges i arbetsskiftsförteckningen.

Om semestern avslutas på en lördag, bör söndagen vara ledig. Man kan lokalt avtala om annat.

Återhämtningstid

Anställda inom disktriktsbevakning tjänar in 3 minuter återhämtningstid/arbetstimme. I fortsättningen bör återhämtningstiden hållas under arbetsskiftet och inte i början av eller i slutet av arbetsskiftet.

Värdetransporter

Arbetsskiftsförlängning som bestäms under arbetsskiftet

För arbetsskiftsförlängning som bestäms under arbetsskiftets gång betalas i fortsättningen lön för två extra timmar, ifall att förlängningen är över en timme. För en kortare arbetsskiftsförlängning än denna betalas inte ersättning. Förändringen berör värdetransporter och förmansuppgifter inom området.

Rätt till dagtraktamente

I fortsättningen har endast arbetstagare som arbetar med värdetransporter rätt till dagtraktamente, ifall att hen arbetar på 15 kilometers avstånd från sin huvudsakliga arbetsplats i över 6 timmar eller över 10 timmar och hen inte har möjlighet att äta på det sedvanliga måltidsstället i arbetsgivarens utrymmen.

Utbildning

Arbetsgivaren betalar för de kostnader som direkt föranleds av utbildningen, ifall att arbetsgivaren kräver utbildning i enlighet med chaufförers yrkeskvalifikationsdirektiv.

Det galma kollektivavtalet (avslutats 30.4.2018)