Redigerat: 29.05.2020 - 14:46

Nyckelord: Medlemsförmåner

Hyvinvointilomat rf

Hyvinvointilomat och andra semesterorganisationer kommer att återuppta stödd semesteraktivitet efter pausen från och med 28 juni 2020.

Hyvinvointilomat ry:s semesterveckor organiseras 2020 på Lomakeskus Huhmari i Polvijärvi samt på Urheiluopisto Kisakeskus i Raseborg och på Liikuntakeskus Pajulahti i Nastola. Under semesterperioderna finns det ett program som planeras på förhand som innehåller såväl idrott som andra aktiviteter som kan utövas på semestermålet.

Semesterperioderna som presenteras på den här sidan hålls med stöd av social- och hälsoministeriet från Veikkaus vinster i samarbete med Hyvinvointilomat ry. Alla val till semesterveckorna görs av Hyvinvointilomat ry. I valet av deltagare på semesterveckorna följs social- och hälsoministeriets anvisningar. Den understödda semesterperioden sker enligt planerna om social- och hälsoministeriet beviljar bidraget som Hyvinvointilomat ry har ansökt om från Veikkaus vinster.

Som betalning (egenfinansieringsandel) tar Hyvinvointilomat ry ut 20 euro/dygn/person, sammanlagt 100 euro. Barn under 16 år deltar på semestern utan kostnad. Under de arbetslösas vecka är egenfinansieringsandelen för vuxna 50 euro/5 dygn*.

Alla sökande ska skicka in en egen ansökan såvida de inte ingår i samma familj som den huvudsökande.

En kallelse och en faktura skickas till godkända sökande, antingen via e-post (om en sådan har angetts vid anmälan) eller vanlig post. Fakturan ska betalas så att pengarna är på Hyvinvointilomats konto senast på förfallodatum. Semestermålet skickar tre veckor innan semestern börjar ett brev till semesterdeltagarna med närmare information om semestern.

Vid ansökan till semesterperioderna rekommenderar vi att man använder den elektroniska söklänken för den aktuella semesterperioden. Observera att man endast kan söka till varje semester under den angivna ansökningstiden. Om du vill söka via en ansökningsblankett som du fyller i för hand kan du beställa hem en sådan från Hyvinvointilomats kontor på tfn 010 830 3400 eller på toimisto@hyvinvointilomat.fi. Den elektroniska blanketten kan skrivas ut här.

Man kan få understödd semester vartannat år. Semesterdeltagarna får i slutet av semestern fylla i en responsblankett, så vi uppmanar dig att lämna dina synpunkter både på semestern och semestermålet.


Ytterligare information om semestrarna:
– Hyvinvointilomat ry, hyvinvointilomat.fi; tfn 010 830 3400 (frågor om semestrarna, må–fr kl. 9–12) toimisto@hyvinvointilomat.fi

Semesterperiod för barnfamiljer i Huhmari 19.10.-24.10.2020 
Ansökstid: 01.08.-31.08.2020
Ansök här     

Semesterperiod Hyvänmielen loma  Huhmarissa 07.12.-12.12.2020
Ansöktid: 01.08.-31.08.2020
Ansök här     

 

Hyvinvointilomat rf