Redigerat: 05.06.2020 - 17:17

Nyckelord: Medlemsavgift

Har du inte betalat medlemsavgift?

Har medlemsavgiften inte betalats av någon orsak eller har du inte anmält befrielse från medlemsavgift kan du ta hand om detta i e-tjänsten under Medlemsavgifter.

Har ditt medlemskap upphört av någon orsak och du kan inte logga in på tjänsten ring vårt medlemsservicenummer. Vi kommer då överens om hur vi ser till medlemsavgifterna och ditt medlemskap.

Enligt stadgarna kan en medlem uteslutas ur förbundet och a-kassan om medlemmen underlåter att betala medlemsavgifter eller anmäla befrielse från medlemsavgift under en längre tid än tre månader.