Redigerat: 21.08.2018 - 11:51

Nyckelord: Medlemsavgift

Har du inte betalat medlemsavgift?

Om du av någon orsak inte har betalat dina medlemsavgifter eller om du inte har meddelat att du är befriad från medlemsavgift, ska du omedelbart kontakta PAM. Då kan vi komma överens om hur du betalar medlemsavgifterna samtidigt som ditt medlemskap uppdateras och du kan fortsätta att vara medlem. Om du inte har betalat medlemsavgifter eller meddelat om befrielse från medlemsavgifter för över tre månader, kan du enligt stadgarna bli utesluten från förbundet och arbetslöshetskassan.