Redigerat: 21.05.2019 - 10:22

Nyckelord: Arbetsvillkor, Kollektivavtal

Granskning av arbetstiden (deltidsanställda)

Då arbetstiden granskas jämförs den arbetstid deltidsanställda kommit överens om i arbetsavtalet med deras faktiska arbetstid. Är faktiska arbetstiden längre än arbetstiden enligt arbetsavtalet justeras avtalet så att det motsvarar verkligheten.

Vissa PAM-kollektivavtal innehåller en bestämmelse om att arbetsgivaren och arbetstagaren ska tillsammans regelbundet jämföra faktiska arbetstiden med arbetstiden enligt arbetsavtalet. Har faktiska arbetstiden utan grundad anledning etablerat sig på en högre nivå än arbetstiden enligt avtalet ska arbetsavtalet justeras så att det motsvarar verkligheten.

Enligt handelns kollektivavtal ska arbetstiden granskas halvårsvis. Lokalt kan det avtalas om en längre granskningsperiod på maximalt ett år. Enligt kollektivavtalet för turism-, restaurang- och fritidstjänster ska arbetstiden granskas årligen. Arbetsplatser kan komma överens om att arbetstiden ska granskas oftare.

Inom väktarbranschen ska arbetstiden granskas och arbetsavtalet justeras om arbetstagaren eller arbetsgivaren kräver detta. Kollektivavtalet för Alko innehåller också en bestämmelse om granskning.

Det är viktigt att justera arbetsavtalet så att det motsvarar faktiska arbetstiden. Har du fler timmar enligt arbetsavtalet kan du känna dig tryggare om din utkomst.

Läs i ditt kollektivavtal hur arbetstiden granskas inom din bransch.
Handel
Turism-, restaurang- och fritidstjänster
Väktare (på finska)
Alko (på finska)

Mer information om deltidsarbete och deltidsanställdas rätt till mertidsarbete finns här.