Redigerat: 07.05.2019 - 10:21

Nyckelord: Avtalsförhandlingar

Förbundsvisa avtal

Med förbundsvisa avtal om arbetsvillkor avser man att bestämmelserna i kollektivavtalen fastslås mellan arbetstagarnas fackförbund och arbetsgivarförbunden.

PAM avtalar exempelvis om kollektivavtal med t.ex. Finsk Handel, Turism- och Restaurangförbundet MaRa rf, Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta rf och Fastighetsarbetsgivarna rf. De är alla medlemmar i Finlands Näringsliv EK.