Redigerat: 02.09.2020 - 09:51

Nyckelord: Förbundsval

Förbundskongressen

Förbundskongressen beslutar om förbundets mål samt väljer förbundets ordförande, en personlig ersättare för förbundsordförande, styrelse och fullmäktige. Förbundskongressen behandlar och godkänner förbundets målprogram som ger riktlinjerna för nästa fyraårsperiod i förbundts verksamhet.

I förbundskongressen deltar ett antal förbundsdelegater som är proportionellt med medlemsantalet (1 delegat/de första 600 medlemmarna i valkretsen). Delegaterna väljs via val. PAM:s medlemmar har rösträtt och är valbara i valet ifall att de inte är på ålderspension eller på full arbetsoförmögenhetspension, inte studerar eller anställda som funktionärer av en fackavdelning.

Styrelsen ger närmare direktiv för valet.

Själva förbundskongressen hålls vart fjärde år före slutet av juni.