Redigerat: 07.06.2019 - 12:11

Nyckelord: Förbundsval

Förbundets ordförande

PAMs ordförande är Ann Selin. Selin har varit förbundets ordförande sedan 2002. Innan hon valdes till förbundets ordförande, var hon bl.a. regionchef i PAM.

Curriculum Vitae

Selin är också ordförande för PAMs styrelse. Den personliga ersättaren för styrelsens ordförande är Niina Koivuniemi.