Redigerat: 20.01.2020 - 15:58

Nyckelord: Fackavdelning

Fackavdelning

Visste du att också du har en fackavdelning, där du kan delta i tillställningar och påverka verksamheten i förbundet? När du har gått med i PAM har du samtidigt gått med i en fackavdelning.

Fackavdelningarna är självständiga föreningar som tillsammans bildar PAM. En fackavdelning kan vara en avdelning på en arbetsplats. Den kan också vara en regional avdelning, och då kan medlemmarna komma från flera arbetsplatser. Avdelningarna representerar sina medlemmar i förbundet, tar initiativ, påverkar arbets- och levnadsförhållandena för de anställda inom servicebranschen och erbjuder medlemmarna service av olika slag. Numret på din avdelning finns exempelvis på medlemskortet.

Mera information för förtroendevalda

Via fackavdelningen kan du ta initiativ till att bland annat förbättra kollektivavtalen och delta i kurser, verksamhet på arbetsplatsen och fritidsaktiviteter. Delta i fackavdelningens vår- och höstmöte så kan du lägga fram förslag och vara med och besluta om verksamheten i avdelningen.