Redigerat: 17.04.2020 - 09:30

CityShoppari-applikation

Såväl gamla som nya PAM-medlemmar får appen CityShoppari gratis (värde 9,90 €). Denna mobilapp kan du använda med din smarttelefon.

Beställ koden för att aktivera appen per sms. Sänd meddelandet ”PAM mellanslag ditt medlemsnummer” (t.ex. PAM 123456) till numret 045 7396 0175. Då får du en kod med vilken du kan aktivera appen. Du kan beställa koden från 1 januari.

OBS! Aktiverade du appen redan år 2019 som en PAM-medlemsförmån förblir din app automatiskt i kraft också år 2020.

Ytterligare uppgifter om appen och förmåner finns på sidorna för CityShoppari (på finska).

Anslut dig till PAM

Problem?

Här finns anvisningar för att aktivera appen (på finska).  Har du problem kontakta vänligen direkt kundservicen hos CityShoppari: tfn 020 703 2803 (vardagar kl. 9–16) eller e-post palaute@CityShoppari.fi. 

Ditt medlemsnummer finns på ditt medlemskort (mobilt eller plastkort).

 

CityShoppari-applikation