Redigerat: 08.06.2020 - 11:23

Byte av semesterpenning/semesterpremie till ledighet

Semesterpenning/semesterpremie är något man avtalar om i kollektivavtalen. I avtalet finns det också bestämmelser om på vilket sätt det är möjligt att byta semesterpenning mot ledighet. Om det däremot inte avtalas om saken i kollektivavtalet, är det inte heller möjligt. 

Då du kommer överens om byte av semesterpenning, följ anvisningarna nedan. Om det däremot i kollektivavtalet avtalas något annat om det, följer du bestämmelserna i ditt avtal. 

  • Byte av semesterpenning till betald ledighet är en överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren 
  • Avtalet görs skriftligt. Det lönar sig att utnyttja färdiga blanketter, se länkarna nedan.
  • I avtalet kommer man överens om 
  1. hur semesterpenning/semesterpremie byts ut mot ledighet.

Ett sätt är att dividera den avtalade delen av semesterpenningen/semesterpremien med timlön. På så sätt får man summan av ledigheten i timmar. Enligt detta infaller ledigheten på må-fre.
Ett annat sätt att räkna det är att utbytesledigheten är hälften av antalet semesterdagar i enlighet med semesterlagen. Om man till exempel vill byta 24 semesterdagar ut mot ledighet, är det en ledighet på 12 dagar. Det motsvarar två veckor, eftersom vardagar (må-lö) antecknas som utbytesledighet. 

2. att ledighet som förläggs till en kalendervecka motsvara de timmar som anges i anställningskontraktet. 

3. tidpunkten för ledighet.

4. att ledighet likställs med arbetstid vad gäller bestämmelserna om lediga dagar samt intjäning av årlig ledighet och semester samt vid uträknandet av extra- och övertidsarbete och ersättningar som utbetalas för dessa samt

5. att i fråga om arbetsoförmåga tillämpas bestämmelserna i semesterlagen. 

Länkar till blanketter (på finska)
Blankett: Byte av semesterpenning till ledighet inom handeln 
Blankett: Byte av semesterpremie till ledighet inom hotell-, restaurang- och turistbranschen
Blanket: Byte av semesterpenning/semesterpremie till ledighet inom andra branscher 

Centrala bestämmelser i kollektivavtalet, se tabell på finska här.