Redigerat: 26.02.2020 - 11:22

Branschkommitté

De kollektivavtal som PAM ingått och frågor som har med avtalsbranscherna att göra behandlas i branschkommittéerna. De är PAMs styrelses berednings- och expertorgan.

Det finns 27 branschkommittéer. Styrelsen väljer medlemmar till branschkommittéerna. De är i regel förtroendemän inom sin avtalsbransch eller andra aktiva från olika delar av Finland. De måste ha expertkunskaper om den bransch de företräder och om kollektivavtalsverksamhet.

Branschkommitténs huvudsakliga uppgift är avtalsverksamhet.

I kollektivavtalsförhandlingarna beslutar PAMs styrelse om målen och godkänner alla PAMs kollektivavtal. Innan förhandlingarna behandlar branschkommittéerna exempelvis förslag från avdelningarna om hur man bör försöka ändra kollektivavtalen. När man har uppnått ett förhandlingsresultat med arbetsgivarförbundet behandlar branschkommittén det. Först därefter beslutar styrelsen om att godkänna eller avslå resultatet.

Branschkommittéerna arbetar även med näringslivspolitik, arbetarskydd, organisationsverksamhet, utbildning, lagstiftningsprojekt och rättsfall som särskilt berör avtalsbranschen.

Kontaktuppgifterna till branschkommittéernas medlemmar hittar du här.