Redigerat: 05.06.2020 - 17:02

Nyckelord: Medlemsavgift

Befrielse från betalning av medlemsavgiften

Det är mycket som händer i livet, också i arbetslivet. I vissa livssituationer är du berättigad till befrielse från medlemsavgiften. Du kan få befrielse från betalning om du inte får löneinkomster av ett godtagbart skäl. Sådana skäl är bland annat

  • studier
  • familjeledigheter
  • värnplikt
  • FPAs sjuk- och arbetslöshetsdagpenning

Ta alltid kontakt med PAM

Befrielsen inte beviljas automatiskt. Ta alltid kontakt med PAM om du inte är i arbetslivet av ett godtagbart skäl. Så behåller du ditt medlemskap. Vi får inte information om t.ex. moderskaps- eller vårdledighet direkt från arbetsgivaren, så det är viktigt att du själv är aktiv. En medlem är befriad från medlemsavgiften ifall hen inte har löneinkomster eller lyfter förmån som utbetalas av arbetslöshetskassan. Ifall att medlemmen får dagpenning under studietiden via arbetslöshetskassan, dras i så fall förbundets och kassans medlemsavgift av på ifrågavarande dagpenning.

Du kan anmäla om befrielse så här: