Redigerat: 20.03.2020 - 14:24

Nyckelord: Medlemskap

Att bli företagare

Förbundet bör meddelas omedelbart om inledande av företagsverksamhet oberoende av om man vid sidan av det lönearbetar inom servicebranschen. Meddelandet kan göras med denna blankett eller per e-post jasenrekisteri(at)pam.fi.

Om du skickar meddelandet per e-post, lämna alltid minst följande uppgifter: namn, medlemsnummer, dagen/datumet för inledande av företagsverksamhet, om du vill fortsätta som medlem även som företagare samt telefonnummer.

Förbundet rekommenderar att du som företagare ansluter sig till Yrkesutövarnas och företagarnas arbetslöshetskassa.

Avsikten med efterskyddet är att underlätta övergången från att vara löntagare till företagare och vice versa. Den som har blivit företagare kan fortfarande vara medlem i Servicebranschernas arbetslöshetskassa, men denna s.k. efterskyddstid är högst 18 månader. Under efterskyddstiden är en företagare som blivit arbetslös fortfarande berättigad till den inkomstrelaterade dagpenningen om maximitiden på 500 dagar inte överskridits. Efterskyddet för den som övergått från att vara företagare till löntagare är i kraft tills arbetsvillkoret för löntagare uppfylls.

Mer information om företagarnas arbetslöshetsskydd får du t.ex. via Yrkesutövarnas och företagarnas arbetslöshetskassa. Som företagare kan du vara medlem i förbundet och i dess arbetslöshetskassa i är högst 18 månader som är den s.k. efterskyddstiden. För den tiden betalar du en medlemsavgift som baserar sig på din tidigare löneinkomst. Om företagsverksamheten fortsätter efter efterskyddstiden, upphör medlemskapet i PAM och i dess arbetslöshetskassa. Om du vill, kan du fortfarande vara medlem i förbundet, dock inte medlem i a-kassan och du måste meddela förbundet separat om detta.

Är du företagare utan att du vet om det?

Enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa kan även en person som är i lönearbete vara företagare. Speciellt de som jobbar i familjeföretag bör kontrollera om de hör till företagarnas eller löntagarnas arbetslöshetskassa. Det är bra att kontrollera den agna positionen redan när man tar emot en anställning, eftersom Servicebranschernas arbetslöshetskassa inte betalar inkomstrelaterad dagpenning för företagare. Företagare har en egen arbetslöshetskassa.

Är du företagare enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa?

Som företagare betraktas alla de som för sin huvudsyssla är skyldiga att teckna försäkring enligt lagen om pension för företagare (YEL) lagen om pension för lantbruksföretagare (MYEL). Som företagare betraktas även delägare i ett företag som arbetar i företaget och som omfattas av annan lagstadgad pensionsförsäkring, ifall personen har en ledande ställning i företaget och har minst 15 % eller hans familjemedlemmar eller han tillsammans med familjemedlemmarna har minst 30 % av aktiekapitalet. Som företagare betraktas även delägare i företag som arbetar i företaget och har själv eller hans familjemedlemmar eller han tillsammans med familjemedlemmarna har minst 50 % av aktiekapitalet.

Företagsverksamhet som bisyssla

Företagsverksamhet som bisyssla utgör inget hinder för medlemskap i Servicebranschernas arbetslöshetskassa.