Redigerat: 16.01.2020 - 11:50

Nyckelord: Arbetsliv, Arbetsvillkor, Ungdomar

Arbetsvillkor för personer under 18 år

Anställningsvillkoren för sommarjobbare under 18 år skiljer sig från andra anställningsvillkor. Kontrollera vilka villkor som gäller för bland annat arbetstid, veckovila och arbetssäkerhet om arbetstagaren är minderårig.

Arbetstagare i åldrarna 15–17 år

  • regelbunden arbetstid: 8 timmar per dygn, 40 timmar per vecka
  • övertid: högst 80 timmar per år, med dispens ytterligare 40 timmar per år
  • arbetstid för 15–17-åringar: högst 9 timmar per dygn, 48 timmar per vecka
  • förläggning av arbetstiden: kl. 6–22 (hushållsarbete till kl. 23), person som fyllt 15 år tvåskiftsarbete längst till kl. 24 för att få yrkesutbildning
  • dygnsvila utan avbrott: 12 timmar per dygn
  • veckovila: 38 timmar per vecka.

Kom ihåg att ta paus! 

Arbetstid för läropliktiga under skoltiden: lediga dagar 7 timmar per dygn, skoldagar 2 timmar per dygn, veckoarbetstid totalt 12 timmar per vecka, skoldagen och arbetstiden får tillsammans vara högst 8 timmar per dygn!

Försäljning av alkohol och tobak i detaljhandeln: personer under 18 år får sälja alkohol och tobak bara under uppsikt.

Försäljning av alkohol och tobak på restaurang: personer under 18 år får inte sälja alkohol, om de inte har avlagt relevant yrkesutbildning eller examen. Närmare information finns i handboken Alkoholärenden i restaurangverksamheten (kap. 1.7 Personal) som har getts ut av Valvira (Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården).